Orkla-avsnittet 6. – 15. juni 2022

Orkla-avsnittet vil si den delen av anlegget som binder sammen Ødsle og Undredal med en stor landskapsbit der bro over Orkla ved Ulsberg (Dovrebanen) blir det sentrale blikkfanget. På skissen nedenfor består det av de seks seksjonene 56-1 til 56-6. I første omgang bygger vi seksjonene 56-1 til 56-3 for …

Både Fiklagard og Ødsle operative kjørbare midt i mars

Vi prøvde å få hele den delen av banen som spormessig var kjørbar til at MJF besøkte klubben ved sitt årsmøte lørdag 12. mars. Vi klarte det nesten, men det oppstod et par merkelig feil på begge stasjonene som vi brukte mange bortkastede timer på, før løsningen plutselig gav seg. …

Sporlegging, kjøring til Vindheim og Årsmøte

Arbeidet med seksjonene mellom Vindheim og Ødsle-seksjonene går stadig videre. Nå er sporene lagt slik at tog kan kjøres (det gjenstår litt ledningskobling riktignok) fra Ørskosen og helt til Ødsle via Vindheim. Eletrisk fikk fikk montert opp noen midlertidige strømforsyninger for Vindheim-halvøya og trukket DCC-signalet fra Z21-sentralen ved Ørskosen og …

Sporunderlag for Vindheim Gruver

Rammene ble uka etter forsterket og holdere for fascia (vertikaltstilt plate som danner avslutningen utvendig på anlegget) montert. Så fulgte understøttelser for sporunderlagets bæreflate, og så selve bæreflaten. Det er viktig å få alt dette i rett høyde i skjøtene mellom seksjonene. Alt skrus sammen fra undersiden på en slik …

31.8.21 – Ny mellomseksjon ved Ørskosen

Byggekvelden ble brukt til etterarbeid på verkstedet, vasking av kantinearealet med tanke på neste tirsdags årsmøte, og arbeid på den totalt ombygde seksjonen som kobler Ørskosen sammen med linjestrekningen som kalles Gladvollen. Den opprinnelige seksjonen hadde et sidespor som det viste seg at kunne benyttes hvis vi snudde sporene 180 …