Anlegget

TMJKs 2021-anlegg

Det nye anlegget vil bestå av seksjoner fra Vindheimbanen, men satt opp i ny konstellasjon og på ett plan, tilpasset Fremos standard for mobile anleggsdeler.

TMJKs 2007-anlegg (Vindheimbanen)

TMJK har siden 2007 arbeidet med et nytt, flotte anlegg, og mye arbeid har blitt gjort på planleggingssiden. En enkel presentasjon av de viktigste planene kommer under. Etterhvert vil vi bygge ut disse sidene med tegninger, planer, historie og mer. Følg med!

Utgangspunktet var et sterkt ønske om mer realistisk trafikkspill. Det gamle anlegget dugde ikke til dette, og det ble besluttet revet høsten 2006. Rivingen tok til like etter messa vinteren 2007, og ca. 1. april 2007 begynte byggingen av det nye anlegget. 1. april er årsdagen for anlegget vårt, og vi har planer om en årlig markering rundt denne datoen.

Første oppgave var oppretting av de svært skjeve ytterveggene i rommene. Stendervegger av 36×68 mm ble bygget og boltet til vegg rundt påsken 2007. Skillevegger på utstikkerne ble også bygget som stendervegger.

For å få skikk på himlingen (den er pusset, med svært porøs puss …) bestemte vi oss for å senke denne over anlegget. Et møysommelig arbeid med himling ble utført høsten og vinteren 2007/08. Mye jobb, men flott ble det! Les mer i bloggen, f.eks her.

Ramverk bygges i faser og fase 1 ble påbegynt høsten 2007. Se mer om dette bl.a i dette blogginnlegget. Bloggen beskriver byggingen i stadige oppdateringer.

Planene

Den siste idéskissen før uttegning, fra januar 2007:

Skisse for “omvendt slange”

Sidebanen Glomfjordbanen går fra Glombu til Vindheim, der den møter NSBs hovedlinje Vindheimbanen på veg mot byen Rivesund i nord – inspirert av Dovrebanen til Trondheim. TMJKs gamle anlegg het også Glomfjordbanen, og det het anlegget før dette også, så her har vi en liten tradisjon. Men nå blir det en mye større bane – vel 180 m ren linje, 100 på hovedlinja, og 80 på sidelinja – og elleve stasjoner. Og to holdeplasser. Minst! 

Kart

Banen kan tenkes å ligge omtrent sånn på kartet, et sted i Trøndelag. Oslo er sørover, Trondheim nordover, og havet er vestover:

Kart byggetid

Byggetid for de ulike strekningene:

Kart byggetid

En skjematisk plan kan se sånn ut:

«Undredalbanen» er siden nedlagt helt – den bygger vi ikke!

Planene er under stadig utvikling. Slik så de ut i mars 2009 (De er ennå ikke tegnet ordentlig ut over det hele, Røkkvik og Rivesund er ikke ferdig planlagt i det hele tatt, f.eks):

Nivå 1:

Nivå 2:

PDF:
Plan nivå 1 mars 2009
Plan nivå 2 mars 2009

Planene fra februar 2012:

Status per september 2012:

  • Ramverk: Vindheimbanen komplett mellom Ørskosen og Ødsle. Glomfjordbanen ikke påbegynt.
  • Sporlegging: Vindheimbanen i det vesentligste fullført mellom Ødsle og inn til Ørskosen. Arrangementet på Ørskosen og nordover litt i støpeskjeen. Skyggestasjonene Øvre og Nedre Fiklagard er fullførte og koblet på Vindheimbanens ytterpunkter i stedet for Gladvollen og Ørskosen nord.
  • Landskap: Grovlandskap ferdig Ødsle-Vindheim (siste ikke inkludert) og Undredal-Ørskosen (siste ikke inkludert). Finlandskap (dog uten overflatefinish og vegetasjon) omtrent ferdig mellom Vindheim og Ødsle, stasjonene ikke inkludert.
  • Bygninger: Mockups på Undredal, stasjonsbygning og vokterbolig ferdig, løe i Ødsledal, Ødsle Steinexport under bygging.
  • Elektro: Ødsle operativ fra midlertidig lokalstillverk, Undredal under omkabling, Olmli midlertidig operativ, Vindheim operativ fra midlertidig lokalstillverk bortsett fra seksjon 5. Skyggestasjonene under rekabling. Stasjonene og banen kobles elektrisk sammen ved kabelkanaler og apparatskap med inspirasjon etter NSB/JBV-forbildet. Digital styring (CMRI) av stasjonene forberedes samtidig med oppgraderingen som foregår nå. Sentral strømforskyning plassert på togledersentral er for det meste ferdig og strøm ført ut på anlegget.

Følg med i bloggen, der kommer det oppdateringer stadig vekk!

[ad]

One Comment

  1. Pingback: Byggeblogg for Trondhjem Modelljernbaneklubb » Blog Archive » Vindheim og Olmliene i ny utgave

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *