Arbeid på anlegget november og desember 2023

Mellom to kjørekvelder, felles julemøte med NJK og SHF, og MJ-dagen 2.12. ble det bygget bra på anlegget i årets to siste måneder. HEr er glimt fra noe av dette som mange stod bak. Oppmøtet på byggemøtene har vært bra, men 6-7 aktive byggere hver tirsdag i mellom de ovennevnte arrangenmentene.

Per Arne holder på i sitt hjørne med å fullføre landskapet. Elva gjør en sving som skaper en halvøy. Her skal det visst skje lysskye ting … (14.11.23)

Ved Ørskosen søndre ende holder Ola og Bjørn på med hvert sitt, med seksjonsskillet som oppgaveskille også. Her holder de på med landskapet, først bakerst, og så senere mer i front. De tester ut litt forskjellige måter å gjøre ting på. Broa over undergangen mangler selve brobanen, men merkelig nok har det gått en mengde tog over her på kjørekvelder uten noen uhell. (14.11.23)

Her er Bjørn i gang med å lage overganger melleom bergavstøpninger. (21.11.23)

Forlengelse av anleggskant (fascia) på Vindheim. Disse lages av to lag 3 mm MDF-plate. Tidligere brukte vi huntonitt, men det er omtrent umulig å få tak i lenger. Ved å bruke to lag som limes til hverandre, er det lett skjøte og samtidig ha en glatt overgang selv om platen er krum. Innerste plate skrus fast i underlaget. Ytterste plates limes med tvinger slik bildet viser, eventuelt med noen få skrier osm så sparkes før det hele males. Vi har valgt sort farge slik at kanten skal bli mest mulig borte. Andre velger grått eller grønt. Hos oss er det gjerne Jan Erik som gjør dette arbeidet. (14.11.23)

Ved Vindheim/Kroken gruver settes nå inn litt for å få dette alt for lenge treverkdelen av anlegget å få landskap. Jeroen har forbarmet seg over det som skal bli et boligområde ved Vindheim. I bakgrunnen jobber Jan Oskar med dreneringsgrøfter langs sporet. (21.11.23)

Etter at Svein ble arbeidsledig etter ettårsstuntet med Orkla bro og det rundt der (se eget oppslag), tok han fatt med byggesettet av Singsås stasjon, her anvendt på Ødsle stasjon, som vi kjøpte inn tidlig i 2023. Det er et tidkrevende byggesett med svært mange deler. Det gjøres på hjemmeverkstedet, men stasjonsbygningen skal også tilpasses stasjonsområdet, som dermed også måtte fullføres med perronger. (19.12.23)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *