Byggekveld 22. august 2023

Flyttbar skybbestasjon er nå kommet på bein. Det mangler en ferdig overgang og litt strømtilkoblinger, så den ble neppe brukbar til første kjørekveld.   Arbeidet med landskapsunderlag for bebyggelsen på Vindheim fortsetter: Den nye løsningen for landskapet på Orkla-avsnittet ble påbegynt, med ramme for den eneste nye seksjonen:

Byggekveld 8. august 2023

6-7 var til stede på byggekvelden. Det ble arbeidet med sporlegging på Vindheim st (spor til industri og godsekspediajon), landskap ved Ørskosen/Gladvollen, maling av veier på Undredal og treplaing på Orkla-avsnittet.   Veier o.l. er malt opp på Undredal, og starten på planovergangen på stasjonen. Flere graner er kommet på …

Vegetasjon på Orkla

Landskapet på Orkla bro og omgivelser var i hovedsak ferdig formet i 2022, men framstod lenge som et goldt månelandskap. Dette ble det forsøkt gjort noe med utover våren 2023 og i juli ble grunnbeplantningen lagt. Nå gjenstår trær og busker – og dem skal det være mange av….. Situasjonen …

Kurveutretting og nye broer ved Vindheim april-juli 2023

Da vi fikk tilgang til lokalene igjen i april, startet vi opp med arbeidet med kurveutrettingen inn mot Vindheim. 21. juli var sporarbeidet fullført og første tog kunne kjøre over den nye strekningen. Mye av arbeidet før dette måtte utføres slik at det ikke hindret de to kjørekveldene vi planla …