Kjørekveld 18.10.22

Dette var den første kjørekvelden etter at vi kom til Ringve skole. Vi inviterte alle nåværende og tidligere medlemmer, og medlem nr. 1 Jens Hoff kom med deler av sin familie. Det ble kjørt uten kjøreplan, for vi mangler fortsatt en hurtigklokke. Vi fikk testet anlegget ved at mer enn …

Både Fiklagard og Ødsle operative kjørbare midt i mars

Vi prøvde å få hele den delen av banen som spormessig var kjørbar til at MJF besøkte klubben ved sitt årsmøte lørdag 12. mars. Vi klarte det nesten, men det oppstod et par merkelig feil på begge stasjonene som vi brukte mange bortkastede timer på, før løsningen plutselig gav seg. …