Mer landskap 29.9.2020

Brokarene ble laget på arbeidsbenk, men det må også størremurer til på sidene. De ble risset rett i nylagt sparkelgips med et tannlegeredskap. Skråningen skal ordnes som en steinfylling i hovedsak. Broa er midlertidig, for den observante vil se at det er dobbelt lag med sviller.

Aktiviteten 2019–2020

Bloggen har vært sørgelig lite oppdatert på nesten to år. Men vi lever og det har skjedd litt, selv om arbeidet er preget av at vi må forlate lokalene innen juni 2021. Det har vært avholdt jevnlige kjørekvelder ca. en gang i måneden. Koronasituasjonen la en demper på akitiviteten, men …

Byggekveld 22.11.18

Vi fortsetter med innfasing av nytt DCC-system. Z21 erstatter NCR SystemOne. Dette har gått utrolig smertefritt. Vi hadde en TamValley 5A booster liggende som vi koblet inn på halve anlegget. Det var bare å seriekoble den på DCC-tilførselsledningene, koble til egen strømtilførsel, og vips var den oppe og gikk nesten …

Kjørekvelder høsten 2018

Som i vår har vi kjørekvelder hver første tirsdag i måneden – omtrent. Det var mening å starte allerede i september, men en såkalt stoppende feil i kveld som ennå ikke er løst, gjør at vi utsetter første kjøring til oktober. Siste kjøring legger vi sammen med det tradisjonsrike julemøtet …