Sporlegging, kjøring til Vindheim og Årsmøte

Arbeidet med seksjonene mellom Vindheim og Ødsle-seksjonene går stadig videre. Nå er sporene lagt slik at tog kan kjøres (det gjenstår litt ledningskobling riktignok) fra Ørskosen og helt til Ødsle via Vindheim. Eletrisk fikk fikk montert opp noen midlertidige strømforsyninger for Vindheim-halvøya og trukket DCC-signalet fra Z21-sentralen ved Ørskosen og …

Sporunderlag for Vindheim Gruver

Rammene ble uka etter forsterket og holdere for fascia (vertikaltstilt plate som danner avslutningen utvendig på anlegget) montert. Så fulgte understøttelser for sporunderlagets bæreflate, og så selve bæreflaten. Det er viktig å få alt dette i rett høyde i skjøtene mellom seksjonene. Alt skrus sammen fra undersiden på en slik …

Undredal trengte endel tilpassing

Vi har jobbet noen byggekvelder med å få bærende rammeverk for Undredal på plass, og nå er tilpassing av de opprinnelige seksjonene startet. Opprinnelig var det meningen å beskjære Ødsledal-seksjonene ganske mye på bredden, og la Undredal venstre del forbli intakte. Ved å foreta en vridning av Undredal oppnådde vi …