Byggekveld 22. august 2023

Flyttbar skybbestasjon er nå kommet på bein. Det mangler en ferdig overgang og litt strømtilkoblinger, så den ble neppe brukbar til første kjørekveld.   Arbeidet med landskapsunderlag for bebyggelsen på Vindheim fortsetter: Den nye løsningen for landskapet på Orkla-avsnittet ble påbegynt, med ramme for den eneste nye seksjonen:

Orkla-avsnittet 6. – 15. juni 2022

Orkla-avsnittet vil si den delen av anlegget som binder sammen Ødsle og Undredal med en stor landskapsbit der bro over Orkla ved Ulsberg (Dovrebanen) blir det sentrale blikkfanget. På skissen nedenfor består det av de seks seksjonene 56-1 til 56-6. I første omgang bygger vi seksjonene 56-1 til 56-3 for …

Sporlegging, kjøring til Vindheim og Årsmøte

Arbeidet med seksjonene mellom Vindheim og Ødsle-seksjonene går stadig videre. Nå er sporene lagt slik at tog kan kjøres (det gjenstår litt ledningskobling riktignok) fra Ørskosen og helt til Ødsle via Vindheim. Eletrisk fikk fikk montert opp noen midlertidige strømforsyninger for Vindheim-halvøya og trukket DCC-signalet fra Z21-sentralen ved Ørskosen og …

Sporunderlag for Vindheim Gruver

Rammene ble uka etter forsterket og holdere for fascia (vertikaltstilt plate som danner avslutningen utvendig på anlegget) montert. Så fulgte understøttelser for sporunderlagets bæreflate, og så selve bæreflaten. Det er viktig å få alt dette i rett høyde i skjøtene mellom seksjonene. Alt skrus sammen fra undersiden på en slik …

Undredal trengte endel tilpassing

Vi har jobbet noen byggekvelder med å få bærende rammeverk for Undredal på plass, og nå er tilpassing av de opprinnelige seksjonene startet. Opprinnelig var det meningen å beskjære Ødsledal-seksjonene ganske mye på bredden, og la Undredal venstre del forbli intakte. Ved å foreta en vridning av Undredal oppnådde vi …

15.9.21 – Vindheim påbegynt

Oppsetting av Vindheim stasjon, den store forgreningsstasjonen fra Nidarvollanlegget, ble så vidt påbegynt. Bildene viser hvordan de fire første seksjonene ble lagt på rett plass på gulvet, før tilpassing og etter. Den nest borteste seksjonen måtte beskjæres for å komme inn til veggen slik de to nærmeste er tenkt skal …