Kurveutretting og nye broer ved Vindheim april-juli 2023

Da vi fikk tilgang til lokalene igjen i april, startet vi opp med arbeidet med kurveutrettingen inn mot Vindheim. 21. juli var sporarbeidet fullført og første tog kunne kjøre over den nye strekningen. Mye av arbeidet før dette måtte utføres slik at det ikke hindret de to kjørekveldene vi planla …

Byggingen av den egentlige modellen av Orkla bro – 2 (Opprissing og da sannheten kom for en dag)

Når sparkelmassen var tørr, ble den pusset. Det avslørte dessverre ofte manglende dybde her og der. Det ble forsøkt rettet opp ved senere påstøp. Problemet med påstøp at den hefter dårlig til underlaget og dermed står i fare for bare å skalle av der påstøpen er tynn etter ny nedpussing. …