Orkla-avsnittet 6. – 15. juni 2022

Orkla-avsnittet vil si den delen av anlegget som binder sammen Ødsle og Undredal med en stor landskapsbit der bro over Orkla ved Ulsberg (Dovrebanen) blir det sentrale blikkfanget. På skissen nedenfor består det av de seks seksjonene 56-1 til 56-6.

I første omgang bygger vi seksjonene 56-1 til 56-3 for dermed å få lagt sporet som binder de to stasjonene sammen. Når dette er fullført, er banen ferdig ombygget etter flyttingen til Ringve, når man se bort fra fortsettelse fra Ørskosen som ennå ikke er bestemt hvordan skal se ut. Denne første fasen innebærer også en midlertidig Orkla bro, likevel en som vil vise svært godt hvordan den ferdige bromodellen vil se ut:

Den midlertidige bro over Orkla er laget i mai ved å klebe opp en nøyaktig 1:87 tegning av den originale brotegning, velvilligst skaffet til veie av Bane Nor, på et tilsvarende treunderlag. Bildet viser en omtrentlig plassering av broa før byggingen av selve rammene for Orkla-avsnittet var påbegynt i juni. Den ferdige bromodellen vil være nøyaktig like stor slik at den skal være lett å sette inn når den er fullført.

Som det framgår av bildet over, vil det meste av Orkla-avsnittet gå langt ned mot gulvet i forhold til anlegget ellers. Bunnrammene rager bare 50 cm over gulvet, mens resten ligger på rundt 110 cm. Dette byr på spesielle utfordringer i overgangen mellom de med lav plassering og de med høy plassering. De seksjonene som grenser mot de med høy plassering må ha forankringer mot naboene i flere høyder, særlig der det går spor. Fortsettelsen vil vise hvordan det ble løst.

Vi begynte ved Ødsle, men kurveseksjonen 56-3. Den vil delvis ligge innelukket (dog med luke).
Ulike kurveradier ble testet ved hjelp av kurvemaler, og vi landet på 75 cm. Deler av plata vil blir skåret bort senere.
I motsatt ende befinner seksjon 56-1 seg, som må forankres i høyden mot seksjon 55-2 på Undredal. Derfor måtte rammen for seksjonen bygges på denne måten. Den hviler i bunnen mot bunnramma 50 cm over gulvet, men boltes til 55-2 på den høye horisontale lekten.
Seksjon 56-2, som skal bære selve broa, er mellom de to ovennevnte. Den ble plassbygget for å passe tett på naboene. Den er også litt kon, slik at den kan trekkes lett ut, da vi har tenkt at Orkla bro skal kunne brukes på Fremo-treff. Overgangsmoduler må i tilfelle bygges.
Forankringen mot 56-3 skjedde på denne måten. På grensen mellom de to seksjonene går banen i tunnel.
På motsatt side av 56-2 måtte det bygges en seksjonsskjøt på høyt nivå siden sporet går vannrett mellom Undredal, over Orkla bro og til Ødsle. Listene brukes til å markere omtrent hvor ytterkanten av seksjonene vil bli, litt utenfor der ramma går og krummet slik at det hele blir en helhet.
Siden selve broseksjonen skulle kunne tas ut, ble dette sjekket at faktisk var mulig, ennå mens konstruksjonen var på et tidlig nivå. Dermed var det også mulighet for å forsterke konstruksjonen med noe skruer skrudd inn mellom seksjonsskjøtene. Seksjon 56-2 er forankret mot 56-1 med til sammen fire 8 mm maskinbolter i messingforing for å tåle at boltene tas ut og inn og fortsatt bevarer presis sammenkobling av seksjonene. Vi er litt spent på hvordan materialene ter seg ved fortsatt tørking i dette lokalet som har et svært kraftig ventilasjonsanlegg.
Neste fase var spennende og viktig. Nå skulle sportraseen detaljebestemmes, og det nærmest i løse lufta. Planen var at kurven ut fra Undredal skulle fortsett med radius 95 cm og så en liten overgangskurve ut på rettstrekningen over broa, og så en ny overgangskurve inn mot 75 cm radien inne i tunnelen. Til det ble det spendt opp en lang list (uten kvister) holdt på plass med sidestilte skruer på nøkkelpunkter. Rettstrekningen ble tvunget på lista ved å først tvinge den inn på et rettstykke, senere ble den skrudd fast i rettstykekt og tvingene kunne fjernes. Rettstykket er litt lenger enn selve broa.
Den fulle tegningen av broa (i 1:87) ble midlertidig festet tpå rettstykket for å illustere hvordan broa og den umiddelbart nære landskapet med elva kommer til å bli. Elva skal fortsette innover og så svinge til siden og dermed blir borte for blikket.
Så ble den midlertidige broa skrudd opp på utsiden av rettstykket som hang i lista. Dermed kunne broa forankres både vertikalt og horisontalt i den langsgående lenkten i bunnen av ramma som ligger litt inntrukket fra ytterkant. Denne ligger imidlertid 2 cm for lang ut, siden broa er skrudd på plass på yttersiden av rettstykket, altså litt forskjøvet sideveis. Dette ble korrigert senere ved å flytte bunnlekten 2 cm inn.
Neste fase var å bygge sporunderlag fra mot broa fra begge sider. For seksjon 56-1 valgte vi 18 mm kryssfinér for å slippe å bale med ekstra understøttelser midt i denne luftige seksjonsramma. HJelpelista og rettstykket ble så fjernet, og broa kunne plasseres i senterlinjen og ikke på siden av den.
Nå gjenstår bare striper av 12 mm porøsplate langs senterlinjene, før skinneleggingen kan begynne. Hele dette arbeidet som er beskrevet i dette innlegget har tatt ca. 16 arbeidstimer. Godt verktøy er halve jobben sies det, og godt verktøy har vi etterhvert skaffet oss mye av.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *