Trondhjem Modelljernbaneklubb

Trondhjem Modelljernbaneklubb

Norges eldste modelljernbaneklubb
Møteplan
Programmet våren 2024 Kjørekvelder: 6. februar, 19. mars, 7. mai, 18. juni. Ta med deg eget materiell du vil kjøre med, om du vil. Må være DCC-kompatibelt. Ikke-medlemmer betaler kr. 50,- eller melder deg inn...
Les mer … "Møteplan"
Anlegget
Vindheimanlegget 2007-2020 | Ringveanlegget 2021-
Les mer … "Anlegget"
TMJK historie
De som har fulgt denne bloggen, fulgt oss på Facebook og lest MJ-bladet en stund er vel forholdsvis godt informert om Trondhjem Modelljernbaneklubb sitt pågående anleggsprosjekt. Men det er kanskje ikke like godt kjent at...
Les mer … "TMJK historie"
TMJK-artikler i MJ-bladet
I årene rundt 2010-12 gikk det en artikkelserie i MJ-bladet, der vi beskriver anlegget, byggingen, planene og tankene bak. For å utdype anleggsstoffet har vi også skrevet endel artikler om forbildet og andre tema. Under...
Les mer … "TMJK-artikler i MJ-bladet"

Les vår blogg! Den oppdateres kanskje litt ujevnt, men – den oppdateres. De siste tolv innleggene finner du under. Informasjon om klubben, det nåværende anlegget og tidligere anlegg finner du over.
1. kvartal 2024
Bloggen er dessverre ikke blitt oppdatert hittil i år, så her kommer kortfattet hva som er gjort det første kvartalet (omtrent) av 2024. Mye av det som er gjort er...
Les mer … "1. kvartal 2024"
Fullføring av Orkla-avsnittet
Orkla bro med omgivelser er kommet ved utgangen av 2023 så langt at vi foreløpig anser denne delen av anlegget for tilstrekkelig fullført. Dette har være leders prosjekt helt og...
Les mer … "Fullføring av Orkla-avsnittet"
Arbeid på anlegget november og desember 2023
Mellom to kjørekvelder, felles julemøte med NJK og SHF, og MJ-dagen 2.12. ble det bygget bra på anlegget i årets to siste måneder. HEr er glimt fra noe av dette...
Les mer … "Arbeid på anlegget november og desember 2023"
Den internasjonale MJ-dagen 2. desember 2023
Vi hadde åpent hus på lørdag 2. desember. Noen hadde satt inn en notis om dette på "Hva skjer i Trondheim" (el.l.). Det medførte at det kom langt flere enn...
Les mer … "Den internasjonale MJ-dagen 2. desember 2023"
Kjørekveld 12. des. 2023
Her er noen glimt fra denne kjørekvelden da vi kjørte fritt. Den flyttbare stasjonen Vestre Fiklagard ble heller ikke flyttet ut i kantineområdet, for det var et annet arrangement der...
Les mer … "Kjørekveld 12. des. 2023"
Byggeaktiviteter september og oktober 2023
Meylemsaktiviteten på byggekvelder er ganske høy for tiden. 6-7 møter jevnlig og har sine delprosjekter, mens andre settes inn fra gang til gang, der de ønsker det og tør ta...
Les mer … "Byggeaktiviteter september og oktober 2023"
Kjørekveld 3. oktober 2023
Vi hadde en vellykket kjørekveld 3. oktober med to nyheter: 1) Vestre Fiklagard ble tatt i bruk som flyttbar skyggestasjon plassert ute i kantineområdet. 2) Hurtigklokke ble tatt i bruk...
Les mer … "Kjørekveld 3. oktober 2023"
Kjørekveld 5. september 2023
Høstens første kjørekveld gikk av stabelen 9. september. Bildene viser noen inntrykk fra kvelden. Passende oppmøte av medlemmer og "hang arounds". Dobbelt Di 3 trekker tømmertog inn på Undredal stasjon....
Les mer … "Kjørekveld 5. september 2023"
Medlem nummer 1 hedret med modell
TMJKs medlem nr. 1, Jens Hoff, som også er livsvarig medlem og en av klubbens tre grunnleggere, har bistått klubben økonomisk med store beløp flere ganger i nyere tid. Som...
Les mer … "Medlem nummer 1 hedret med modell"
Byggekveld 22. august 2023
Flyttbar skybbestasjon er nå kommet på bein. Det mangler en ferdig overgang og litt strømtilkoblinger, så den ble neppe brukbar til første kjørekveld.   Arbeidet med landskapsunderlag for bebyggelsen på...
Les mer … "Byggekveld 22. august 2023"
Aktiv byggeaktivitet 15. aug. 2023
Det ble jobbet på flere forskjellige prosjekter på byggekvelden 15. august. Det er en rimelig fast gjeng som kommer hver tirsdag nå. Det bytter litt på, men jevnt over er...
Les mer … "Aktiv byggeaktivitet 15. aug. 2023"
Byggekveld 8. august 2023
6-7 var til stede på byggekvelden. Det ble arbeidet med sporlegging på Vindheim st (spor til industri og godsekspediajon), landskap ved Ørskosen/Gladvollen, maling av veier på Undredal og treplaing på...
Les mer … "Byggekveld 8. august 2023"