Orkla-avsnittet 6. – 15. juni 2022

Orkla-avsnittet vil si den delen av anlegget som binder sammen Ødsle og Undredal med en stor landskapsbit der bro over Orkla ved Ulsberg (Dovrebanen) blir det sentrale blikkfanget. På skissen nedenfor består det av de seks seksjonene 56-1 til 56-6. I første omgang bygger vi seksjonene 56-1 til 56-3 for …

Sporlegging på Vindheim og Vindheim Gruver

Straks sporunderlaget var på plass kunne vi begynne å fastlegge nærmere hvor sporet skulle ligge. Siden Vindheim gruver ligger i sin helhet i kurve var det nyttig å ha et godt utvalg i kurvelinjaler. Det viste seg at en kombinasjon av R150 og R200 passet godt. Pecos kurveveksler har R155 …

Undredal trengte endel tilpassing

Vi har jobbet noen byggekvelder med å få bærende rammeverk for Undredal på plass, og nå er tilpassing av de opprinnelige seksjonene startet. Opprinnelig var det meningen å beskjære Ødsledal-seksjonene ganske mye på bredden, og la Undredal venstre del forbli intakte. Ved å foreta en vridning av Undredal oppnådde vi …

31.8.21 – Ny mellomseksjon ved Ørskosen

Byggekvelden ble brukt til etterarbeid på verkstedet, vasking av kantinearealet med tanke på neste tirsdags årsmøte, og arbeid på den totalt ombygde seksjonen som kobler Ørskosen sammen med linjestrekningen som kalles Gladvollen. Den opprinnelige seksjonen hadde et sidespor som det viste seg at kunne benyttes hvis vi snudde sporene 180 …