Byggeaktiviteten i ca. september 2022

Det ble bygget en ny seksjon i den ene enden av Undredal stasjon for å til forbindelsen videre til Orkla-partien og Ødsle sasjon på en fin måte. Nå var det på tide å få landskapet rundt sporet på plass, samt legge sporet til der vi skal ha Undredal meieri.

Per Arne holder på med flettverket som skal bære landskapet. En vei som kommer fra et litt lavere nivå er lagt inn.
Vi bruker flere metoder for å lage landskapsunderlaget. Her har Per Arne og Jan Erik valgt å bruke avispapirmetoden. Avispapirbiter limes lag på lag med tapetklister. Når det har tørket blir det som papp. (4.9.22)
Oppå avispapirpappen ble det lagt et tynt lag med sparkelmasse iblandet litt sort brekkfarge. Sporet til meieriet er også kommet på plass. Åge har endret på svilleavstanden til litt mer luft og så en dobbeltsville for hver tolvte sville. Sidesporet vil dermed skille seg ut fra hovedsporet som et spinklere spor, slik det ofte var i virkeligheten. I bakgrunnen er fundamentet for Undredal stavkirke påbegynt. (27.9.22)
Og så er fundamentet på plass og veien opp til stavkirken også. Kirkemoddelen er bygget av kasserer Arne og er en trokopi modell av den virkelige Undredal stavkirke som ligger nettopp i Undredal i Sogn. (4.10.22)

Byggingen av Orkla bro og landskapet rundt gikk videre hele september, men det er et stort prosjekt så feullført ble det ikke i perioden.

Landskapskonturen bygget opp med 3 cm isoporplater var omtrent 3/4 ferdig lagt i starten av september. Slik beskrevet tidligere blle det gjort planendrding slik at de opprinnelig tilskårne sideplatene ble laget feil. De var imidlertid nyttige som ytre støtter under stablingen, nettopp fordi de stakk for langt ut på sørsiden der landskapet lagetmest til værs. (4.9.22)
Når de feilkonstruerte sideplatene ble tatt av vistes hele landskapskonstruksjonen godt. (5.9.22)
I mellomtiden pågikk bygging av den egentlige modellen på hjemmeverkstedet. Ved hjelp av bilder fra det virkelige brostedet og god hjelp av Photoshop ble det laget fotografier i 1:87 som underlag for å kunne risse inn korrekte steinformer på riktige steder på broens sydside. Nordsiden ble som forklart tidligere laget fra ingeniørenes tegninger av broa, noe steinhuggerne ikke fulgte til punkt og prikke hva angikk enkeltsteiner. (5.9.22)
Midt i måneden var oppstablingen ferdig på begge sider, trappetrinnene utjevnet med gips på gas på det meste (vi hadde noen ruller liggende), og ytterkanten var malt sort. Den korrekte tunnelportalen mangler imidlertid. (15.9.22) Bildet nedenfor viser portalen, et bilde tatt da broa var helt ny.
Tunnelportal Orkla tunnel nordre ende.
I slutten av perioden var landskapsgrunnlaget dekket med sparkelmasse og ekstra pålegg for senere klippeuthugging var påbegynt. Bilder fra da broa var ny viser et atskilling mindre bevokste dalsider enn i dag. Det vil være enklere å modellere enn dagens terreng. Se for eksempel dette bidlet fa ca. 1925:
Orkla bro sett fra nordvest. Det står igjen noen stillaster på østre side som tyder på at bildet er tatt ikke lenge etter at broa var fullført og banen tatt i bruk.
Rissingen av steinene i den egentlige modellen ble også ferdig. Nå gjenstår maling (vanskelig å få riktig til) og rekkverk på toppen. Når det er gjort kan broa settes inn på anlegget. (5.10.22)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *