TMJKs 2021-anlegg (Ringvebanen)

Det nye anlegget på Ringve skole består av seksjoner fra Vindheimbanen, men satt opp i delvis ny rekkefølge, med nye seksjoner for å binde sammen, og på ett plan. Meningen er at noen enkelte seksjoner skal kunne kan tas ut, gis overgangsmoduler, og tilpasses Fremos standard for mobile MJ-anlegg. Det planlegges to tilknytningspunkter for Fremo-moduler i forlengelsen av anlegget. Normalhøyden over gulvet for anlegget følger Fremos standard på 1,30 m.

Flyttingen fra Nidarvoll til Ringve skjedde 12. juni 2021. Klargjøringen av det nye lokalet begynte umiddelbart, og oppsetting av de første seksjonene fra Nidarvoll, Ørskosen st., ble gjort 10. august 2021.

Ørskosen stasjon på bein 10.8.21

Til årsmøtet 8. mars 2022 var vi full gang med å bygge de nye seksjonene som skulle binde det hele sammen, og tog kunne kjøre neste helt fram til Ødsle. Nedre Fiklagard fra Nidarvoll ble funnet fram og plassert som midlertidig endestasjon bortenfor Ørskosen. 4. juli 2022 var sporforbindelsen mellom Undredal og Ødsle etablert, via en provisork Orkla bro, og dermed var hele banen kjørbar, det vil si fra Fiklagard til Vindheim, så Ødsle – Undredal (eller motsatt vei) tilbake til VIndheim og videre til Fiklagard igjen.

Første tog over Orkla provisoriske bro 4.7.22

Skjematisk plan pr 22.11.2022: