TMJKs 2021-anlegg (Ringvebanen)

Det nye anlegget på Ringve skole består av seksjoner fra Vindheimbanen, men satt opp i delvis ny rekkefølge, med nye seksjoner for å binde sammen, og på ett plan. Meningen er at noen enkelte seksjoner skal kunne kan tas ut, gis overgangsmoduler, og tilpasses Fremos standard for mobile MJ-anlegg. Det planlegges to tilknytningspunkter for Fremo-moduler i forlengelsen av anlegget. Normalhøyden over gulvet for anlegget følger Fremos standard på 1,30 m.

Flyttingen fra Nidarvoll til Ringve skjedde 12. juni 2021. Klargjøringen av det nye lokalet begynte umiddelbart, og oppsetting av de første seksjonene fra Nidarvoll, Ørskosen st., ble gjort 10. august 2021.

Ørskosen stasjon på bein 10.8.21

På julemøtet 8. desember 2021 ble det prøvekjørt fra Ørskosen stasjon og i retning Vindheim, men svingbroen helt fram til Vindheim var ennå ikke fulllført. De andre seksjonene fra Nidarvoll var kommet opp å stå på bein:

Til årsmøtet 8. mars 2022 var vi full gang med å bygge de nye seksjonene som skulle binde det hele sammen, og tog kunne kjøre neste helt fram til Ødsle. Nedre Fiklagard fra Nidarvoll ble funnet fram og plassert som midlertidig endestasjon bortenfor Ørskosen. 4. juli 2022 var sporforbindelsen mellom Undredal og Ødsle etablert, via en provisork Orkla bro, og dermed var hele banen kjørbar, det vil si fra Fiklagard til Vindheim, så Ødsle – Undredal (eller motsatt vei) tilbake til VIndheim og videre til Fiklagard igjen.

Første tog over Orkla provisoriske bro 4.7.2218

18. oktober 2022 var anlegget så pass i stand at vi kunne invitere nåværende og tidligere medlemmer til den første kjørekvelden på Ringeveanlegget:

 

Våren 2023 var det lite aktivitet på grunn av brann på skolen lillejulaften 2022 som satte alarmsystemet med tilhørende dørkontroll ute av spill. Vi ble også forstyrret av to innbrudd i juni 2023 som medførte endel administrativt ekstraarbeid, noe tap av verktøy, men ingen skader på selve anlegget. Ved inngangen til høste 2023 var svingbroen ved Vindheim byttet ut med en oppløftbar bro som gav mindre avsporingsfarer og betydelige landskapsarbeider var blitt utført. Enkeltmedlemmer har fått ansvar for sine deler av anlegget der de prøver seg fram med landskapsbygging og lærer mens de bygger:

Ved årskiftet 2023/24 er disse delprosjektene kommet videre. Det har vært i en god byggeaktivitet med stigende antall aktive byggere utover året, til 7-8 ved årsslutt. Orklapartiet er foreløpig fullført, selv om det alltid gjenstår mulighet for mer vegetasjon, flere detaljer osv. Vi bestemte oss for nå få hele anlegget mer ferdig med hensyn til landskapet, før vi begynner på forlengelsen av anlegget. Det gjenstår også mye på stillverkene for å gjøre letter å betjene under kjørekvelder. Det gjelder særlig Vindheim som har en komplisert sporplan. Bildene nedenfor er fra den siste kjørekvelden i 2023, 12. desember.

Skjematisk plan pr august 2023: