Byggekvelder september 18

Arbeidet med nye Øvre Fiklagard går videre. Nå blir det operative svingskiver på begge Fiklagardene.

Arbeidet med nye Øvre Fiklagard går videre. Nå blir det operative svingskiver på begge Fiklagardene.

Byggekveld 4. september 2018

Arbeidet med nye Fiklagarder ute i gangen går videre med liv og lyst og entusiastisk deltagelse fra både medlemmer og støttemedlemmer. Man fant ut at det var best å montere skinnene på øvre nivå før man monterte seksjonene fast. Da er det lettere å arbeide. Da var det bare å sette igang med å lodde ledninger til sporvekslene og bore hull til dem. For denne oppboringen laget vi en boremal i kryssfinér. Noen utfordringer fikk vi der et av hullene traff ned på understøttelsesdrager på undersiden. Det ble løst med skråboring.

Mal for å bore hull for ledningene på rett plass i forhold de fem lederne på en Peco-veksel. For sikkerhetsskyld lodder vi på ekstra ledere akkurat i leddets underside slik at selve tungene ikke risikerer å bli strømløse etterhvert pga skitt o.l.

Mal for å bore hull for ledningene på rett plass i forhold de fem lederne på en Peco-veksel. For sikkerhetsskyld lodder vi på ekstra ledere akkurat i leddets underside slik at selve tungene ikke risikerer å bli strømløse etterhvert pga skitt o.l.

Og dermed var alle 8 sporvekslene for nye Øvre Fiklagard løselig montert. Neste gang skal alle mellomliggende skinnebiter og isoleringer på plass, før dette limes fast til underlaget.

Og dermed var alle 8 sporvekslene for nye Øvre Fiklagard løselig montert. Neste gang skal alle mellomliggende skinnebiter og isoleringer på plass, før dette limes fast til underlaget.

Basisskesjonene for det som skal inne der Øvre Fiklagard går ut, står klar. Her kommer det et lite stoppested etter forbilde fra Håmåvoll på Rørosbanen.

Basisskesjonene for det som skal inne der Øvre Fiklagard går ut, står klar. Her kommer det et lite stoppested etter forbilde fra Håmåvoll på Rørosbanen.

Kjørekvelder høsten 2018

Som i vår har vi kjørekvelder hver første tirsdag i måneden – omtrent. Det var mening å starte allerede i september, men en såkalt stoppende feil i kveld som ennå ikke er løst, gjør at vi utsetter første kjøring til oktober. Siste kjøring legger vi sammen med det tradisjonsrike julemøtet sammen med Norsk Jernbaneklubb, Trøndelag. Dermed ser planen slik ut for kjørekvelder med trafikkspill:

– Tirsdag 2. oktober
– Tirsdag 6. november
– Onsdag 5. desember (Julemøte)

Medlemmer betaler ingen ting, andre 50,- for deltagelse i trafikkspill. Alle er hjertelig velkomne.

Aktivitet gjennom sommeren 2018

I sommer har det vært byggeaktivitet nesten hver eneste tirsdag. Det er planene om å flytte skyggestasjonene ut i verkstedgangen som begynner å bli realisert fordi noen nevenyttige tok tak og startet opp ut fra de skissene for dette prosjektet som forelå. Ved å flytte Fiklagardene ut i gangen, kan vi i neste omgang få fullført de seksjonene som har vært planlagt i mange år der Fiklagardene står nå. Seksjonene for øvre nivå er allerede påbegynt, så øverste etasje vil tas først. Nedenstående noen bilder fra aktivitene i sommer fram til og med 28. august.

De nye skyggestasjonene skal kunne slås opp mot veggen slik at arbeidsbenkene fortsatt skal være tilgjengelige for arbeid. De nye seksjonene her lages defor både lette og bare 42 cm brede slik at det er plass til å kunne vippes opp 90 grader. Totalt er de 7 cm høye. De består av to lengder på 244 cm hver.

De nye skyggestasjonene skal kunne slås opp mot veggen slik at arbeidsbenkene fortsatt skal være tilgjengelige for arbeid. De nye seksjonene her lages defor både lette og bare 42 cm brede slik at det er plass til å kunne vippes opp 90 grader. Totalt er de 7 cm høye. De består av to lengder på 244 cm hver.

Det er bare 3 cm klaring under, så det var en lang diskusjon om hva slags sporveksler / sporvekselmotorer vi måtte bruke. Det ble foreslått oppåliggende motorer med dobbeltspole av den tradisjonelle typen fra mange tiår tilbake. Da vi imidlertid hadde mer enn nok med Pecos lange veksler liggende, så vi oss om etter underliggende motorer som ikke bygger mer enn 3 cm, helst mindre. Det tsjekkiske firmaet MTB leverer to nette slike, MP1 (1 kontaktsett) og MP5 (2 kontaktsett) som ble kjøpt inn på prøve, og også tilsvarende lavbyggende fra Tillig. Den fra TIllig ble forkastet fort fordi alt av mekanikk og kontakter ligger helt åpent. Det er ikke særlig egnet i et roma der det tidvis vil støves til med trearbeider. Valget falt på den billigste og minste utgaven til MTB, nemlig MP1 med ett kontaktsett som vi bruker til å mate skinnekrysset. HVis vi skulle trenge tilbakemelding av posisjonen, kan vi bruke et hjelperelé i tillegg, og det kommer til sammen billigere ut enn å gå for den 60,- dyrere MP5. Bildet viser en prøvemontering av en MP1. Den virker å være veldig lett å justere siden den etter at festeskruene er montert, kan forskyves i begge planene. Utslaget kan endres mekanisk inne i motoren. Vi valgte 3 mm utslag.

Det er bare 3 cm klaring under, så det var en lang diskusjon om hva slags sporveksler / sporvekselmotorer vi måtte bruke. Det ble foreslått oppåliggende motorer med dobbeltspole av den tradisjonelle typen fra mange tiår tilbake. Da vi imidlertid hadde mer enn nok med Pecos lange veksler liggende, så vi oss om etter underliggende motorer som ikke bygger mer enn 3 cm, helst mindre. Det tsjekkiske firmaet MTB leverer to nette slike som bygger bare ca 2 cm, MP1 (1 kontaktsett) og MP5 (2 kontaktsett) som ble kjøpt inn på prøve, og også tilsvarende lavbyggende fra Tillig. Den fra Tillig ble forkastet fort fordi alt av mekanikk og kontakter ligger helt åpent. Det er ikke særlig egnet i et rom der det tidvis vil støves til med trearbeider. Valget falt på den billigste og minste utgaven til MTB, nemlig MP1 med ett kontaktsett som vi bruker til å mate skinnekrysset. HVis vi skulle trenge tilbakemelding av posisjonen, kan vi bruke et hjelperelé i tillegg, og det kommer til sammen billigere ut enn å gå for den 60,- dyrere MP5. Bildet viser en prøvemontering av en MP1. Den virker å være veldig lett å justere siden den etter at festeskruene er montert, kan forskyves i begge planene. Utslaget kan endres mekanisk inne i motoren. Vi valgte 3 mm utslag.

Utlegg av sporveksler løst for å finne den mest opptimale designe av sporforgreningen til 5 togspor og ett omløpsspor. Det blir Svingskive i den motsatte enden. avstanden mellom sporene er ca 6,5 cm som gir rom for fikling med lok og vogner. Dete er jo en skyggestasjon, og da er det lov til å fikle.

Utlegg av sporveksler løst for å finne den mest opptimale designe av sporforgreningen til 5 togspor og ett omløpsspor. Det blir Svingskive i den motsatte enden. avstanden mellom sporene er ca 6,5 cm som gir rom for fikling med lok og vogner. Dete er jo en skyggestasjon, og da er det lov til å fikle.

Med laserverktøy ble posisjonen for lekt for øverste nivå bestemt og så skrudd fast. Til denne skal de to seksjonene hengsles.

Med laserverktøy ble posisjonen for lekt for øverste nivå bestemt og så skrudd fast. Til denne skal de to seksjonene hengsles.

Tre kvarter senere var understøttelsesbraketter på plass og to av seksjonene (alle fire er bygget) kunne legges på plass. Gutta var fornøyde med seg selv!

Tre kvarter senere var understøttelsesbraketter på plass og to av seksjonene (alle fire er bygget) kunne legges på plass. Gutta var fornøyde med seg selv!

Årsmøte og kjørekveld 10.4.18

Årsmøtet ble avviklet med hele 12 medlemmer til steder. Det er lenge siden vi var så mange på årsmøtet. Etterpå var det kjørekveld med enda to deltagere (ikke-medlemmer). Det virket som de som deltok i kjøringa hadde det artig. Bildene er fra kjøringen.

Travelt på Ørskosen!

Travelt på Ørskosen!

Tog i begge nivåer - og det filmes.

Tog i begge nivåer – og det filmes.

Tett trafikk i Olmliene.

Tett trafikk i Olmliene.

Kjørekveld 6. mars 2018

Vi hadde en vellykket kjørekveld 6.3. med 7-8 deltagere. Etter litt startvansker med en kortslutning som det tok litt til å finne ut hvor var (en sporveksel på Øvre Fiklagard), kom vi i gang tidsnok til å kjøre en sesjon fra kl 05 til 24 på den ruteordningen vi har utarbeidet så langt. Vi har både rutebøker for togene og tilhørende grafisk rute. To betjente stasjonene, men der trenger vi en øking neste gang slik at én tar hånd om Vindheim alene. Stillverket der er meget forenklet så langt, og dermed langsomt å bruke med tanke på å legge ønskede togveier på stasjonen. Der fungerer de NSI 63-inspirete stillverkene på Ødsle, Ørskosen og Nedre Fiklagard mye bedre for det skal bare to grep til for å legge enhver togvei.

tmjk_6017

Arne hadde tatt med sin flotte modell av et 70-sett. For tiden uten strømavtagere, så dette passet jo bra som dieselversjonen  på anlegget uten kontaktledning.

tmjk_6015

Det var til tider vel hektisk ved Vindheim, for txp skulle betjene både den store Vindheim og Undredal under og Olmli borte i lia til høyre.

 

tmjk_6033

Tre sekunder senere skjedde det nesten en katastrofe, for lokfører hadde mistet kontroll med El 18-loket og kjørte rett inn i flanken på det møtende nattoget. Men en hånd var heldigvis på plass og hindret materiell å havne på betonggulvet.

Byggekveld 30.1.18

Byggingen av de nye seksjonene ved Ulende fortsetter:
IMG_5890

På Vindheim har vi investert i en rådyr kryssveksel fra Weinert (mein Gleis) til erstatning for en selvbygget 1:6.5-kryssveksel som noe av materiellet sliter i. Foreløpige tester viser at selv 30 år gamle Roco NSB-trevogner går pent gjennom Weinert-kryssvekselen som følger RP25-normen. Weinert-kryssvekselen har nemlig stigning 1:6,6 så det var så nære det de tilstøtende vekslene har at den passer rett inn. Vel, noe måtte vi kappe på den ene lengden fordi krysset ovenfor kommer tett på. Nå gjenstår å få motorisert den på et område av anlegget som er litt utilgjengelig og under kryr det av utstyr og ledninger på en så kompleks stasjon som Vindheim er. Første skritt er imidlertid å få brunert den på forsvarlig vis. Det betyr tynn oppløsing av bruneringsvæske og mange timer under observasjon.

IMG_5889

 

Byggekveld 23. januar 2018

Byggingen av rammeverk for seksjonene syd for Ødsle er i full gang. Seksjonene skal bygges ferdig på benk vis a vis der de senere skal erstatte Øvre Fiklagard.

Tre rammeverk ferdige!

Tre rammeverk ferdige!

IMG_5875

Sporunderlag er også laget, ferdige til montering.

IMG_5873

Tegning av rammeverkene

Klubbkveld 9.1.2018

I kveld var det hele 9 stykker til stede,mot normalt 4-5. Det lover bra.

Vi har kommet ganske langt med rammeverket til de egentlige seksjonene der Fiklagardene nå ligger. Det nederste bildet viser seksjonene for forlengelsen av Ørskosen på nedre nivå. Deskal bygges på arbeidsbenk før de settes inn der Nedre Fiklagard ligger, og her drives det finmåling av rammeverkene for at de skal ha riktig fasong og mål før vi fortsetter.

Det øverste bildet viser planen for nettopp disse seksjonene. Blikkfanget her blir en stor malmbunker og tilhørende fasciliteter etter modell og inspirasjon etter et slikt anlegg som stod i Fagervika i Trondheim for malm fra Killingdal gruver på Rørosbanen. Det er lagt inn uttrekkspor og spor videre til smelteverk el.l. som skal bygges langs veggen i klubbrommet. Det virker som linjen er dobbeltsporet videre. Det er den kanskje. Muligens blir sporet nærmest sjøen bare et spor for godstrafikken, noe slik som den andre sporet er i dag mellom Tronsheim S og Marienborg (men det ble primært anlagt som spor for lok mellom stasjonen og lokstallen).

Så nå blir det bygging framover, og vi håper å kunne engasjere flere i dette arbeidet. Tirsdager 19-2245 er normalt byggekvelder.

TMJK Sporplan 2018-01-05 - 7

IMG_5831

Rammeverk, fjellforming og elektro – 22.11.17

Rammeverkbyggingen for forlengelsen forbi Ødsle fortsetter. Det er veldig greit å bygge mest mulig på arbeidsbenk og sette inn i anlegget, framfor å ligge under anlegget i ubekvemme stillinger for å ettermontere ting, slik jeg har gjort i kveld for å få lagt inn et nytt sporfelt på Undredal st.

seksjoner_5678

En ryddig måte å ettermontere en skjøt på en DCC-mateledning for å koble til et spor:

undredal_5676

Det er nyttig med orden i alle ledningene. Her er samlepanelet for Undredal stasjon. De blå ledningene er fra sporfeltene og 12V-lampene for bil i serie er en enkel måte å lage kortslutningssikring på. Foreløpig samles alle i en koblingslist som så kobles inn på DCC-bussen. Planen er at disse først skal innom hver sin sporfeltdetektor som blir å plassere på den ledige plassen nede til høyre.

undredal_5674

I tillegg fortsatte Henning med å gravere ut flotte fjerllformasjoner, også det på Undredal, men det fikk jeg ikke tatt bidle av.

[SES]

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.