Årsmøte og kjørekveld 10.4.18

Årsmøtet ble avviklet med hele 12 medlemmer til steder. Det er lenge siden vi var så mange på årsmøtet. Etterpå var det kjørekveld med enda to deltagere (ikke-medlemmer). Det virket som de som deltok i kjøringa hadde det artig. Bildene er fra kjøringen.

Travelt på Ørskosen!

Travelt på Ørskosen!

Tog i begge nivåer - og det filmes.

Tog i begge nivåer – og det filmes.

Tett trafikk i Olmliene.

Tett trafikk i Olmliene.

Kjørekveld 6. mars 2018

Vi hadde en vellykket kjørekveld 6.3. med 7-8 deltagere. Etter litt startvansker med en kortslutning som det tok litt til å finne ut hvor var (en sporveksel på Øvre Fiklagard), kom vi i gang tidsnok til å kjøre en sesjon fra kl 05 til 24 på den ruteordningen vi har utarbeidet så langt. Vi har både rutebøker for togene og tilhørende grafisk rute. To betjente stasjonene, men der trenger vi en øking neste gang slik at én tar hånd om Vindheim alene. Stillverket der er meget forenklet så langt, og dermed langsomt å bruke med tanke på å legge ønskede togveier på stasjonen. Der fungerer de NSI 63-inspirete stillverkene på Ødsle, Ørskosen og Nedre Fiklagard mye bedre for det skal bare to grep til for å legge enhver togvei.

tmjk_6017

Arne hadde tatt med sin flotte modell av et 70-sett. For tiden uten strømavtagere, så dette passet jo bra som dieselversjonen  på anlegget uten kontaktledning.

tmjk_6015

Det var til tider vel hektisk ved Vindheim, for txp skulle betjene både den store Vindheim og Undredal under og Olmli borte i lia til høyre.

 

tmjk_6033

Tre sekunder senere skjedde det nesten en katastrofe, for lokfører hadde mistet kontroll med El 18-loket og kjørte rett inn i flanken på det møtende nattoget. Men en hånd var heldigvis på plass og hindret materiell å havne på betonggulvet.

Byggekveld 30.1.18

Byggingen av de nye seksjonene ved Ulende fortsetter:
IMG_5890

På Vindheim har vi investert i en rådyr kryssveksel fra Weinert (mein Gleis) til erstatning for en selvbygget 1:6.5-kryssveksel som noe av materiellet sliter i. Foreløpige tester viser at selv 30 år gamle Roco NSB-trevogner går pent gjennom Weinert-kryssvekselen som følger RP25-normen. Weinert-kryssvekselen har nemlig stigning 1:6,6 så det var så nære det de tilstøtende vekslene har at den passer rett inn. Vel, noe måtte vi kappe på den ene lengden fordi krysset ovenfor kommer tett på. Nå gjenstår å få motorisert den på et område av anlegget som er litt utilgjengelig og under kryr det av utstyr og ledninger på en så kompleks stasjon som Vindheim er. Første skritt er imidlertid å få brunert den på forsvarlig vis. Det betyr tynn oppløsing av bruneringsvæske og mange timer under observasjon.

IMG_5889

 

Byggekveld 23. januar 2018

Byggingen av rammeverk for seksjonene syd for Ødsle er i full gang. Seksjonene skal bygges ferdig på benk vis a vis der de senere skal erstatte Øvre Fiklagard.

Tre rammeverk ferdige!

Tre rammeverk ferdige!

IMG_5875

Sporunderlag er også laget, ferdige til montering.

IMG_5873

Tegning av rammeverkene

Klubbkveld 9.1.2018

I kveld var det hele 9 stykker til stede,mot normalt 4-5. Det lover bra.

Vi har kommet ganske langt med rammeverket til de egentlige seksjonene der Fiklagardene nå ligger. Det nederste bildet viser seksjonene for forlengelsen av Ørskosen på nedre nivå. Deskal bygges på arbeidsbenk før de settes inn der Nedre Fiklagard ligger, og her drives det finmåling av rammeverkene for at de skal ha riktig fasong og mål før vi fortsetter.

Det øverste bildet viser planen for nettopp disse seksjonene. Blikkfanget her blir en stor malmbunker og tilhørende fasciliteter etter modell og inspirasjon etter et slikt anlegg som stod i Fagervika i Trondheim for malm fra Killingdal gruver på Rørosbanen. Det er lagt inn uttrekkspor og spor videre til smelteverk el.l. som skal bygges langs veggen i klubbrommet. Det virker som linjen er dobbeltsporet videre. Det er den kanskje. Muligens blir sporet nærmest sjøen bare et spor for godstrafikken, noe slik som den andre sporet er i dag mellom Tronsheim S og Marienborg (men det ble primært anlagt som spor for lok mellom stasjonen og lokstallen).

Så nå blir det bygging framover, og vi håper å kunne engasjere flere i dette arbeidet. Tirsdager 19-2245 er normalt byggekvelder.

TMJK Sporplan 2018-01-05 - 7

IMG_5831

Rammeverk, fjellforming og elektro – 22.11.17

Rammeverkbyggingen for forlengelsen forbi Ødsle fortsetter. Det er veldig greit å bygge mest mulig på arbeidsbenk og sette inn i anlegget, framfor å ligge under anlegget i ubekvemme stillinger for å ettermontere ting, slik jeg har gjort i kveld for å få lagt inn et nytt sporfelt på Undredal st.

seksjoner_5678

En ryddig måte å ettermontere en skjøt på en DCC-mateledning for å koble til et spor:

undredal_5676

Det er nyttig med orden i alle ledningene. Her er samlepanelet for Undredal stasjon. De blå ledningene er fra sporfeltene og 12V-lampene for bil i serie er en enkel måte å lage kortslutningssikring på. Foreløpig samles alle i en koblingslist som så kobles inn på DCC-bussen. Planen er at disse først skal innom hver sin sporfeltdetektor som blir å plassere på den ledige plassen nede til høyre.

undredal_5674

I tillegg fortsatte Henning med å gravere ut flotte fjerllformasjoner, også det på Undredal, men det fikk jeg ikke tatt bidle av.

[SES]

14.11.17

IMG_5662
Nye seksjonsrammer ble påbegynt. Det skal bygges seksjoner som skal plasseres der Øvre Fiklagard står nå, og så skal ØF eller noe tilsvarende flyttes ut i gangen som ny ende på Vindheimbanen mot syd. Seksjonene bygges ferdige på arbeidsbenk, slik at de bare er å sette på plass i det vi tar ned ØF fra nåværende plassering.

Snekkerier i gang igjen

7.11.17: Nye seksjoner i forlengelsen av Ødsle ble igang satt i kveld. Henning stilte med tegninger og Jeroend og Jan Rune struttet av arbeidsiver. Sånt skjer det ting av!
I mens gikk Svein over anlegget, prøvekjørte det med støvsuger- og pussevogner med tanke på åpent hus 2. desember på det internajsonale modelljernbanedagen.
i5653-171107

September 2017

Undredal stasjon skal ha 9 dvergsignaler. Vi bruker Skala Design sine dvergsignaler som leveres med en ledning for hver lampe og en fellesleder som skal ha +12V DC. Hver lampe som endrer seg drives fra mikromdatamaskinen på stillverket men må ha en liten buffer. Vi har valgt å legge bufferet helt ute ved dvergsignalet som ordnes sammen med en tilkoblingsrekke slik at ledningene fra dvergen kan skrus rett inn på stedet. Eventuelle feilkoblinger kan derved lett endres ved å bytte om på ledningene. Det viser seg nemlig at det er ikke helt samsvar mellom hva dokumentasjonen som følger signalet sier og hvilke ledninger som styrer hvilke lamper.

Test av buffer og tilkoblingsbrikke for Skala Design dvergsignaler. Denne varianten er for to dverger, men bare den ene har fått buffer så langt.

Test av buffer og tilkoblingsbrikke for Skala Design dvergsignaler. Denne varianten er for to dverger, men bare den ene har fått buffer så langt.

To dverger er montert på anlegget og styrt av stillverket. Dvergsignalet til venstre står i

To dverger er montert på anlegget og styrt av stillverket. Dvergsignalet til venstre står i «kjør» og viser derfor hvilket spor hovedsignalet i «kjør» gjelder for. Bakgrunnen er et midlertidig opphengt bakgrunnsplott.

21. juni 2017

Vi har slitt litt med to selvbyggede kurveveksler i sørenden av Vindheim stasjon. De ble selvbygget fordi vi trodde vi måtte det på grunn av geometrien, men ved nærmere tester viste det seg at ved en liten forskyvning av kurven kunne vi bruke to Peco-kurveveksler. Arbeidet med utskifting foregikk i juni og tok noen arbeidskvelder.

Testutlegging av to Peco kurveveksler. Den ene er kullsvart fordi den er nybrunert i bruneringsvæske fra Microengeneering. Med brunering av sporet er spormaling i etterkant mye lettere fordi brunering gir godt heft for maling, eller maling kan droppes helt (litt ulike meninger om akkurat det).

Testutlegging av to Peco kurveveksler. Den ene er kullsvart fordi den er nybrunert i bruneringsvæske fra Microengeneering. Med brunering av sporet er spormaling i etterkant mye lettere fordi brunering gir godt heft for maling, eller maling kan droppes helt (litt ulike meninger om akkurat det).

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.