Sporunderlag for Vindheim Gruver

Rammene ble uka etter forsterket og holdere for fascia (vertikaltstilt plate som danner avslutningen utvendig på anlegget) montert. Så fulgte understøttelser for sporunderlagets bæreflate, og så selve bæreflaten. Det er viktig å få alt dette i rett høyde i skjøtene mellom seksjonene. Alt skrus sammen fra undersiden på en slik …

Undredal trengte endel tilpassing

Vi har jobbet noen byggekvelder med å få bærende rammeverk for Undredal på plass, og nå er tilpassing av de opprinnelige seksjonene startet. Opprinnelig var det meningen å beskjære Ødsledal-seksjonene ganske mye på bredden, og la Undredal venstre del forbli intakte. Ved å foreta en vridning av Undredal oppnådde vi …