Orkla-avsnittet 6. – 15. juni 2022

Orkla-avsnittet vil si den delen av anlegget som binder sammen Ødsle og Undredal med en stor landskapsbit der bro over Orkla ved Ulsberg (Dovrebanen) blir det sentrale blikkfanget. På skissen nedenfor består det av de seks seksjonene 56-1 til 56-6. I første omgang bygger vi seksjonene 56-1 til 56-3 for …

3. mai 2022 – varierte arbeidsoppgaver

Det var bra oppmøte på byggekvelden 3. mai. Åge drev med sporlegging mot Undredal. Han er svært nøyaktig, så dette blir bra! Jeroen hadde med seg flere av de mange strømfosyningene vi har bestilt. Første prøveoppsett for ensartede strømforsyninger distribuert på fem forskjellige steder på anlegget ble påbegynt. Per Arne …

En vrien kryssveksel

Etter at sporene var endret i den ene enden av Vindheim stasjon, og også lagt videre gjennom Vindheim Gruver og tilkoblet Ødsledal, måtte sporvekselene motoriseres. Vi har brukt tre forskjellige varianter av vekselmotorer, men erfaringene tilsier at det beste er Tortoise-motorene. De er store og klumpete, men har man plass …