Byggekveld 25.10.22

Orkla bro var på plass, men landskapet rundt må tilpasses broa og generelt utformes. Siden denne seksjonen av anlegget sal følge virkeligheten ganske tett på, var fotografier fra broen og brostedet til stor hjelp, men mange partier synes ikke godt nok på bilder, så en god del gjetning og improvisasjon …

Kjørekveld 18.10.22

Dette var den første kjørekvelden etter at vi kom til Ringve skole. Vi inviterte alle nåværende og tidligere medlemmer, og medlem nr. 1 Jens Hoff kom med deler av sin familie. Det ble kjørt uten kjøreplan, for vi mangler fortsatt en hurtigklokke. Vi fikk testet anlegget ved at mer enn …

Byggingen av den egentlige modellen av Orkla bro – 2 (Opprissing og da sannheten kom for en dag)

Når sparkelmassen var tørr, ble den pusset. Det avslørte dessverre ofte manglende dybde her og der. Det ble forsøkt rettet opp ved senere påstøp. Problemet med påstøp at den hefter dårlig til underlaget og dermed står i fare for bare å skalle av der påstøpen er tynn etter ny nedpussing. …