Ytterveggen fullført

I løpet av september/oktober 2021 ble den siste finishen på veggen mot den tidligere kantina fullført, så nå har vi gjort det vi kan for å framstå som ryddige overfor kommunen da vi ble pålagt å sette opp en vegg med låsbare dører for å avgrense det arealet vi disponerer …