Nedre Fiklagard på plass og elektroarbeidet er påbegynt okt. 2021

Skyggestasjonen Nedre Fiklagard ble satt opp i oktober der den stod på Nidarvollanlegget, nemlig i forlengelsen av Ørskosen. Dermed har vi en ende på banen for kjørekvelder, inntil vi får kappasitet til å bygge banen videre bortenfor Ørskosen.

Nedre Fiklagard lagt løst opp på bærerammen. Sporene mellom NF og Ørskosen ble ikke tatt vare på ved flyttingen, så de må nybygges.
29.10. var skyggestasjonen festet ordentlig til underrammen og dermed fastlagt sin posisjon til Ørskosen slik at overgangen kan påbegynnes.
Overgangen huset stillverket for Ørskosen G på Nidarvoll, og da er det like greit å fortsette med det, for da passer alle ledningslengdene mellom de mange elementene med elektroting til en så stor stasjon som Ørskosen.
På Nidarvoll hadde vi hele strømforsyningen plassert på ett sted, i et eget rom. Nå gjør vi det litt mer distribuert. Foreløpig vil Ørskosen være ett sted og Vindheim det neste. Disse to stedene kan leve elektrisk hver for seg, bortsett fra DCC-signalet til selve togdriften må være felles. Det løser vi med distribuerte boostere koblet til en felles bus. Under Ørskosen henger det nå fire større elektroenheter. Fra høyre er dette:
1) Selve kraftforsyningen og DCC-sentralen Z21.
2) Første hovedtavle som distribuerer kraft og DCC. Først rad til høyre er kraft inn, og så delt opp i kraft til Ørskosen (73) og Nedre Fiklagard (91). Her går alt over sikringer som også kan brukes under bygging og feilretting ved bare å løse på sikringen.
3) Hovedtavle for Ørskosen. Her samles aller sporenes mateledning på «blå» side, via smartsikringer og også noen spordetektor (på prøve). All kraftstrøm tas inn her.
4) Hengende ned er releene og diodelogikken til stillverket for Ørskosen G. For moro skyld ble det bygget som et gammeldags relestyrt anlegg fordi vi satt med en rekke industrireleer som vi kunne bruke til noe. Stillverket er togveistyrt (se bildet over av stillverkstablået) og krever litt mer enn tradisjonelle MJ-stillverk der hver enkelt sporveksel og signal må legges manuelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *