På vei til Undredal

Snekkergjengen (for tiden Jan Erik og Jeroen) fikk noen tegninger og en forespørsel om de kunne påta seg å bygge sporunderlaget på banen mellom Vindheim st. og Undredal st. De kom halvveis på byggemøtet 29. mars. Per Arne begynte samme kveld på landskapsarbeider i hjørnet der Gjevingåsenseksjonen møtes Gladvollen-seksjonene. Slik …

Sporlegging, kjøring til Vindheim og Årsmøte

Arbeidet med seksjonene mellom Vindheim og Ødsle-seksjonene går stadig videre. Nå er sporene lagt slik at tog kan kjøres (det gjenstår litt ledningskobling riktignok) fra Ørskosen og helt til Ødsle via Vindheim. Eletrisk fikk fikk montert opp noen midlertidige strømforsyninger for Vindheim-halvøya og trukket DCC-signalet fra Z21-sentralen ved Ørskosen og …

Sporlegging på Vindheim og Vindheim Gruver

Straks sporunderlaget var på plass kunne vi begynne å fastlegge nærmere hvor sporet skulle ligge. Siden Vindheim gruver ligger i sin helhet i kurve var det nyttig å ha et godt utvalg i kurvelinjaler. Det viste seg at en kombinasjon av R150 og R200 passet godt. Pecos kurveveksler har R155 …