En vrien kryssveksel

Etter at sporene var endret i den ene enden av Vindheim stasjon, og også lagt videre gjennom Vindheim Gruver og tilkoblet Ødsledal, måtte sporvekselene motoriseres. Vi har brukt tre forskjellige varianter av vekselmotorer, men erfaringene tilsier at det beste er Tortoise-motorene. De er store og klumpete, men har man plass så er de lettest å montere, har dobbelt kontaktsett (ett for kryssmating, og ett for tilbakemelding), er driftssikre og legger seg over både ved tilstrekkelig lang strømpuls og ved at spenning står kontstant på.

Likevel, vi har en flott men svindyr kryssveksel av Weinert fabrikat på dette partiet. Tungene er ikke leddede og når fire tunger skal dras over krever det faktisk litt kraft. Vi prøvde først vanlig montering med et 10 mm hull omtrent midt under der hullet til tungemekanismen er. Men fordi vi bruker 12 mm kryssfiner som bæreunderlag og 12 mm porøs plate oppå der igjen, ble avstanden fra svingpunktet for omleggingstråden (ca 0,75 mm ståltrådd) for lang slik at tråden sviktet for mye og klarte ikke å dra tungene helt over. Det å arbeide under anlegget og forsøke å finne det mest optimale punktet for plasseringen av Tortoisen er heller ikke helt enkelt. Det går greit med vanlige vekseler med to tunger og lengre tunger enn på kryssvekselen og dermed mindre motstand fra tungene. Løsningen for kryssvekselen gav seg selv: avstanden mellom motor og tunger måtte reduseres fra 24 mm, helst ned til halvparten. Det ble løst ved å feste kryssvekselen direkte på en 9 mm finérplate som dekket ca. 2/3 av vekselens lengde, godt innenfor der tungene er, og med bredde litt breiere enn svillebredden. Motorene ble montert direkte på finéren, og nå kunne dette gjøres på arbeidsbenk og lett å kontrollere og få til riktig plassering. Når det var gjort, og testet at motoren drev over tungene riktig, ble alle ledninger fra motorene og mellom motorene og spordeler montert med en gang, og så samlet i en kort kabel som ble terminert i en koblingsrekke med behøring tekst for å vite hva som var hva. Så ble tilstrekkelig av topplaten skåret ut til at 9 mm plata under kryssvekselen kunne legge seg på plass i riktig høyde. Siden det var en 12 mm plate der fra før, og finéren var på 9 mm la vi inn avstandstykker på 3 mm for å korrekt høyde. Så ble det skåret ut hull i bæreplata under der igjen for å gjøre plass til motorene. Bildene nedenfor viser litt av prosessen.

Kryssveksel og motorer montert sammen på egen plate, og plass for dette skåret ut i 12 mm porørs plate som ligger på toppen. Hullene etter forsøkene på vanlig montering synes godt.
Så er alt lagt på plass, og 9 mm plata er skrudd sammen med 12 mm plata under der igjen. Åpningene langs med må fylles med et passende materiale før alt sammen ballasteres.
Slik ser det hele ut fra undersiden. Vi bruker svart ledning for 0 volt (jord). Vi legger om Tortoisen ved å tilføre den ene motorpolen enten +12 volt eller – 12 volt (rosa ledninger på bildet). Da kan den andre motorpolen ligge konstant på 0 volt (JT). Det ene kontaktsettet brukes til å polarisere skinnekryssene avhengig av vekselens stilling. Det er også montert inn en 12 volt 21 W lyspære (Biltema har slike) mellom skinnekrysset og kontaktsettet. Det fungerer som kortslutningssikring, og skjer det en kortslutning så lyser det opp under anlegget slik at det er raskt å lokalisere hvor kortslutningen har skjedd. Foreløpig trenger vi ikke noe tilbakemelding om sporvekselstillingen, men dette ble gjort klart mens alt dette var lett tilgjengelig på arbeidsbenken. Den andre svarte ledningen (JD) brukes som den spenningen som tilbakemeldingen legges til, benevnt på bildet 27a pos. a eller b, og tilsvarende for den andre motoren 27b. R og L er mating av selve sporet (og dermed også sinnekryssene).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *