Byggekveld 22. august 2023

Flyttbar skybbestasjon er nå kommet på bein. Det mangler en ferdig overgang og litt strømtilkoblinger, så den ble neppe brukbar til første kjørekveld.   Arbeidet med landskapsunderlag for bebyggelsen på Vindheim fortsetter: Den nye løsningen for landskapet på Orkla-avsnittet ble påbegynt, med ramme for den eneste nye seksjonen:

Byggekveld 8. august 2023

6-7 var til stede på byggekvelden. Det ble arbeidet med sporlegging på Vindheim st (spor til industri og godsekspediajon), landskap ved Ørskosen/Gladvollen, maling av veier på Undredal og treplaing på Orkla-avsnittet.   Veier o.l. er malt opp på Undredal, og starten på planovergangen på stasjonen. Flere graner er kommet på …