Landskapet mellom Undredal og Vindheim – status pr. midt i juli 2024

Arbeidet går videre med å lage landskapet langs banen mellom Undredal og Vindheim. For å få tilgang til sporet i tilfelle avsporinger o.l., har vi prøvd oss med flere tunneler på denne strekningen som ikke er for lange. Et sted går banen veldig nære bakgrunnen, som byr på noen visuelle …

2. kvartal 2024

Her følger en oppsummering av hva som er gjort på anlegget i 2. kvartal, altså omtrent månedene april til juni 2024. Prosjektet «Tunnelen mellom Undredal og Vindheim» blir imidlertid beskrevet for seg. Perioden har vært konstruktiv med typisk 7-9 oppmøtte medlemmer hver tirsdag der de aller fleste bygger på anlegget. …

1. kvartal 2024

Bloggen er dessverre ikke blitt oppdatert hittil i år, så her kommer kortfattet hva som er gjort det første kvartalet (omtrent) av 2024. Mye av det som er gjort er imildertid publisert på Facebook-gruppen Modelljernbane byggeprosjekter https://www.facebook.com/groups/mj.byggeprosjekter. To husbyggesett er fullført og plassert på anlegget: Singsås stasjon som hos oss …