Nytt utkast til sporplan

Det har versert en rekke planer de siste ukene etter at det ble foreslått å bygge Skansen klappebro. Planer med Marienborg lokstall og verksteder ble laget, men responsen på siste klubbdag var at det ble veldig mye spor. Denne planen er derfor en slanking av de planene. Alle godssporene på Trondheim st. er tatt bort. Ørskosen fungerer som hoved godsstasjon for banen. Skansen er også flyttet maksimalt mot det utstikkende hjørnet og lagt slik at driftsbanegården i alle fall får noen rettlinjede spor. Delen mellom Nidareid og Ørskosen er foreløpig satt åpen mht hva som skal bygges der. Kanskje rett og slett bare banen gjennom et rolig landskap. En idé ble lansert om man ikke kunne legge en sløyfe i enden av Trondheim slik at man ved messer o.l. kunne ha kontinerlig kjørsel uten å måtte gå rundt med lokomotiver. Flere utkast forelå. Samtidig kom ideen med å legge inn et par spor rett inn i verkstedet, 130 cm over gulvet, noe som går utmerket uten at det vil forstyrre vekstedbenker og påtenkte skap på veggen. Da kan det legges en uttagbar sløyfe slik den stiplede linjen viser, og vips har man en sløyfe-til-sløyfebane, i og med at Undredal-Ødsle også utgjør den motsatte sløyfa.
Dette er et av flere forsslag som kan diskuteres videre på Årsmøtet om en drøy uke.

I helga ble vi også intervjuet av MJF med tanke på MJ-dagen 2.12.21. (Foto Wæraas)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *