Byggekveld 25.10.22

Orkla bro var på plass, men landskapet rundt må tilpasses broa og generelt utformes. Siden denne seksjonen av anlegget sal følge virkeligheten ganske tett på, var fotografier fra broen og brostedet til stor hjelp, men mange partier synes ikke godt nok på bilder, så en god del gjetning og improvisasjon …

Kjørekveld 18.10.22

Dette var den første kjørekvelden etter at vi kom til Ringve skole. Vi inviterte alle nåværende og tidligere medlemmer, og medlem nr. 1 Jens Hoff kom med deler av sin familie. Det ble kjørt uten kjøreplan, for vi mangler fortsatt en hurtigklokke. Vi fikk testet anlegget ved at mer enn …