Byggekveld 9. nov. 2010

Brukbart oppmøte og selv om byggeleder var fraværende, hadde han lagt ut en god arbeidsbeskrivelse slik at alle hadde noe fornuftig å stelle med. Elektrogjengen på 3 personer hadde nå sine oppgaver som de fortsatte med på mer eller helst mindre lett tilgjengelige steder. Vi andre fikk tilpasset Ørskosen og Ørskfjorden-seksjonene til hverandre, og boltet det hele sammen med hverandre og mot Undredaltunnelen. I den siste la Håvard nytt spor. Landskapskonturer tar form og veiunderlag o.l. ved Ørskfjorden også, se bildet nedenfor. Sporunderlag for Ørskosen ble også påbegynt permanent festet. Det meste er tilskåret her, men tilpassinger og understøtter gjenstår på det meste. Her blir det mye spor til tungindustri på begge sider av hovedlinjen.

e25574-orskfjorden

Et problem oppsto på Ørskosen ved festing av sporunderlaget ved seksjonsendene. Den normale firkantlista vi har brukt kommer så tett ned mot selve hovedrammeverket, at det er nesten umulig å få skrudd på plass skruer fra undersiden. Dette skaper sjelden problem når sporunderlaget ligger høyere, men selv med forboring av skrå hull ovenfra før underlaget ble lagt på plass, var det vanskelig å få skrudd inn skruene. Ved naboseksjonen prøvde jeg med en lekt i stedet for å komme lettere til med skruene. Det er ulemper med dette også, så her må vi nok tenkte oss litt om. Muligens kan passende metallvinkler være en løsning. Bildet nedenfor illustrer problemet. Det er de blå lektene som er gjennomgående ved seksjonsskjøtene som kommer i veien for å få skruene på plass. Kravet er nemlig at alt skrues fra undersiden slik at evt. justeringer skal kunne gjøres på et hvilket som helst tidspunkt i byggeprosessen.

e25573

[Svein Sando]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *