2. kvartal 2024

Her følger en oppsummering av hva som er gjort på anlegget i 2. kvartal, altså omtrent månedene april til juni 2024. Prosjektet «Tunnelen mellom Undredal og Vindheim» blir imidlertid beskrevet for seg. Perioden har vært konstruktiv med typisk 7-9 oppmøtte medlemmer hver tirsdag der de aller fleste bygger på anlegget. …