Klubbkveld 9.1.2018

I kveld var det hele 9 stykker til stede,mot normalt 4-5. Det lover bra.

Vi har kommet ganske langt med rammeverket til de egentlige seksjonene der Fiklagardene nå ligger. Det nederste bildet viser seksjonene for forlengelsen av Ørskosen på nedre nivå. Deskal bygges på arbeidsbenk før de settes inn der Nedre Fiklagard ligger, og her drives det finmåling av rammeverkene for at de skal ha riktig fasong og mål før vi fortsetter.

Det øverste bildet viser planen for nettopp disse seksjonene. Blikkfanget her blir en stor malmbunker og tilhørende fasciliteter etter modell og inspirasjon etter et slikt anlegg som stod i Fagervika i Trondheim for malm fra Killingdal gruver på Rørosbanen. Det er lagt inn uttrekkspor og spor videre til smelteverk el.l. som skal bygges langs veggen i klubbrommet. Det virker som linjen er dobbeltsporet videre. Det er den kanskje. Muligens blir sporet nærmest sjøen bare et spor for godstrafikken, noe slik som den andre sporet er i dag mellom Tronsheim S og Marienborg (men det ble primært anlagt som spor for lok mellom stasjonen og lokstallen).

Så nå blir det bygging framover, og vi håper å kunne engasjere flere i dette arbeidet. Tirsdager 19-2245 er normalt byggekvelder.

TMJK Sporplan 2018-01-05 - 7

IMG_5831

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *