Vindheim og Olmliene i ny utgave

Olmliene er den bratte oppstigningen til Vindheim fra Undredal. Det er et vanskelig og uveisomt terreng, og banen her ble ikke bygget før på 1920-tallet, som den siste delen av forbindelsen nordover til Rivesund. Sørfra kom jernbanen til Vindheim i 1910, og da ble også Glomfjordbanen bygd om til normalspor. Glomfjordbanen ble bygget på 1870-tallet, som en smalsporet bane. Malmtogene fra Gruvene ved Vindheim kjørte ned til utskipingen i Røkkvik fram til banen gjennom Olmliene var klar, og ny utskipingshavn og smelteverk var bygget i Rivesund rundt 1930.

skjema_m_undredalbanen2.PNG
Skjematisk framstilling av banen, som viser strekningen fra Undredal til Vindheim via Olmli.
Se denne siden for litt mer info, kart og annet er ikke helt oppdatert ennå, men det gir en oversikt.

Tidligere utkast til modell av dette var ikke helt tilfredsstillende. Banen gikk fram og tilbake fire ganger langs samme parti for å vinne høyde opp til Vindheim. Halvparten av strekningen gikk i tunnell. I tillegg kom sidebanen som også gikk langs samme vegg og dermed ble det fem spor som skulle forbi. Nytenkning måtte til, og en alternativ løsning presenteres under.

Olmliene

Olmliene utkast

Banen følger elva «Olma» i dalbunnen. Det er en bratt V-dal, der elva har gravd ut fjellsiden, slik at den er virkelig bratt noen steder. Banen er delvis sprengt inn i fjellsiden. Banen snur 180 grader og klatrer opp til Olmi stasjon, som ligger pÃ¥ et delvis utfylt omrÃ¥de, med en bratt skrÃ¥ning ned til elva. Videre krysser banen elva og seg selv og gÃ¥r inn i vendetunnellene som leder opp til Vindheim stasjon.
Den nye løsningen forserer Olmliene med bare en enkel vendetunnell, slik det var tenkt opprinnelig, en troverdig løsning. Sidebanen klatrer opp langs fjellsiden, og det er også helt troverdig. Problemet med dette er at vi bare klarer å komme fra + 105 opp til + 130 cm på denne måten. Olmli stasjon ligger på +130 cm. Vi mangler 22,5 cm og dette forseres med en heliks med to runder, der sporet delvis synes ute i det fri. Med litt sporstrekninger før og etter kommer vi da opp i +152,5 cm, som er Vindheims høyde over gulvet. Det blir betydelig kortere tunneller med denne løsningen, men også noe kortere kjørestrekning. Derfor blir stigningen også brattere, og gjennomsnittlig ligger den på 2,5%, mot 2% tidligere. Dette bør gå greit.

Vindheim

Utkast Vindheim

Som en følge av dette er også Vindheim tegnet om. Over vises første utkast av ny løsning. Innkjøring til stasjonen er endret, slik at sporet opp fra heliksen går på utsiden og inn til stasjonen.

Stasjonen var svært lang som tegnet tidligere, nå er den kortet ned en del, uten at kryssingssporene er kortere enn 3 m, standardlengden på banen. Funksjonaliteten er den samme som før. Et spor til godshus er lagt til i framkant.
Ikke vist på tegningen er ideer til en vognheis, der vogner fra gruven kan senkes ned til smelteverket i etasjen under, i Rivesund. Plassering og lengde og adkomst er ikke helt på plass, det er ikke helt sikkert om det vil bli nok plass til dette. En vognheis vil gjøre det mulig å bytte fulle og tomme malmvogner mellom gruve og smelteverk. På den måten vil tomtogene til gruvens lasteanlegg senkes ned og dukke opp igjen i smelteverket som tømte vogner. Motsatt for malmtogene.

Det er ennÃ¥ endel justeringer igjen før planene sitter, innspill mottas gjerne! Landskapet mÃ¥ skisses ut, siktlinjer vurderes, slik at ting blir godt komponert – mer om dette senere.

[Henning]

PDF:
Olmliene
Vindheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *