Siste byggekveld før jul – helixteori

I praksis var tirsdag 16.12. den siste byggekvelden før jul. Det var innkjøpt en del plater og materialer, og ikke minst gjengestenger m.m. til helixen. Det ble diskutert i det vide og breie om hvordan helixen skulle bygges på best mulig måte når metoden med gjengestenger allerede var fastsatt og innkjøpt.

Vi kom til at vi vil bruke gjengestengene som et stillas med innmonterte tverrbærere som festes med muttere og trekuler som da kan finjusteres i vertikalplanet. 8 par gjengestenger forankres i bunnplata med 45 grader mellom hvert par, og hver stang i paret står 28 cm fra hverandre. Sporunderlaget lages 27 cm bredt og kan således legges i mellom gjengestengene og hvile på tverrbærerne. Annenhver tverrbærer lages 20-30 lange og fungerer samtidig som underliggende lask for sporunderlaget som lages i 90 graders seksjoner. Sporunderlagene skrus altså til tverrbærerne. For enkelthets skyld gjøres dette fra oversiden. Når dette er gjort for inntil en omgang, limes porøs plate oppå sporunderlaget og da forskutt slik at underlagsskjøtene dekkes helt av den porøse plata. Alt limes godt sammen og tørker under press. Så legges sporet helt ferdig så langt man kan, før man fortsetter med nye sporunderlag, ny porøsplate og nytt spor. Man må gjøre seg helt ferdig i et plan før man kan starte på neste, da tilgjengeligheten blir dårlig når neste plan er på plass 10 cm høyere. Hele helixen blir på ca 3,5 tørn, men bare øverste halvdel blir med tre spor, resten kun to.

Bildet nedenfor viser så vidt starten på dette, med prøveoppsett av to gjengestenger. Vi må kappe de omtrent i korrekt lengde på forhånd.

Helixfundament og de to første gjengestagene for selve helixstilaset.
Helixfundament og de to første gjengestagene for selve helixstilaset.

[Svein Sando]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *