Ringvebanen – det nye anlegget

Anlegget er selvsagt ikke nytt, siden mesteparten fra Glomfjordbanen 3.0 – anlegget på Nidarvoll skole – skal gjenbrukes. Men siden de nye lokalet har en helt annen form enn det forrige, og anlegget skal være lettere å flytte, bestemte vi oss for et tradisjonelt anlegg på ett nivå. I den grad det lar seg gjøre, vil anlegget eller deler av det, kunne fungere i et Fremo-miljø også, men da helst med overgangsmoduler. Skissen nedenfor er ikke helt spikret ennå, men har vært bifalt av de fleste innen klubben som har meninger om slikt. Justeringer kan (og vil) selvsagt skje. Ved utgangen av juni 2021 ser planen for Ringvebanen slik ut:

Stajonene Vindheim, Undredal, Ødsledal hp, Ødsle og halve Ørskosen er fra Nidarvollanlegget. Det er også partien mellom «Svingbro» ved Vindheim og fram til Ørskosen, men blir tilpasset for å brukes i ny rekkefølge. Det som først må bygges nytt er to landskapspartier som knytter sammen Vindheim, Ødske og Undredal. Der planlegger vi litt dramatisk landskap. For å få anlegget kjørbart må disse delene bygges i hvert fall med mer eller mindre midlertidig sportrasé i første omgang. Når dette er på plass, kan vi kjøre fra Ørskosen til Vindheim og snu via Undredal og Ødsle. Neste byggetrinn blir å fullføre Ørskosen stasjon, det helt nye partiet som foreløpig er kalt Glombu (gjenbruk av gamle TMJK-stasjonsnavn) med dobbeltspor og forstadspreget bebyggelse og endelig Rivesund skyggestasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *