Ørskosen detaljplanlagt

Ingen ting skjer tilfeldig med anlegget vårt. Det planlegges og diskuteres, og planlegges på nytt. Til slutt må man imidlertid lande på noe for byggingen er kommet så langt at man må vite hva man skal gjøre. Ting skal være troverdige. Det skulle kunne ha blitt bygget slik i virkeligheten. I starten på januar tok vi oss på tak og falt ned på en løsning på resten av Ørskosen. Det var særlig alle industrisporene vi måtte ha på plass. Noe av planleggingen kunne skje på selve anlegget ved prøveutlegging av løse skinner og diverse esker for å gi inntrykk av hvordan bygninger kommer til å prege anlegget. Bildet nedenfor viser hvordan havnesporene ble visulaisert i så måte:

Ørskosen stasjon og havna
Ørskosen stasjon og havna

Resten av sporplanen, både på det som kan bygges nå på de eksisterende seksjonene, og på de som skal følge når vi får flyttet Nedre Fiklagard ut i neste rom, har vi planlagt til å bli slik skjematisk:

Skjematisk plan Ørskosen st
Skjematisk plan Ørskosen st

Stasjonen deles i en godsstasjon (blå) og hovedstasjon (rød + oransje) med hvert sitt stillverk. Persontog og gjennomgående tog benytter de røde sporene, 2 og 3. Plattform ligger mellom spor 2 og 3. Stasjonsbygningen vil ligge nedsenket slik som på Drammenbanens innerste stasjoner, og forbildet for bygningen vil være Bestun stasjon. Godstog med vogner for de nederste industri- og havnesporene tas inn i spor 1. Spor 1 kan også benyttes som skiftespor sammen med tilstøtende gule spor slik at man får et langt uttrekk i begge ender som er atskilt fra de røde sporene. Skifting på nedre del kan derfor skje uhindret av togtrafikken ellers gjennom stasjon. Godstog for øvre spor, ikke minst malmtogene for smelteverket som skal opp i spor 6, benytter togsporene XXI-XXIII (blå). Sløyfa på seksjon 73-9 er skjult og vil ikke bli benyttet annet enn ved automatisk kjørsel på anlegget for å kunne snu hele tog, da banen ellers er punkt-til-punkt. Sporene inn i sløyfa nedenfra vil til daglig fungere som to spor til et bryggeri. I bakkant av det blå området skal det bli spor til diverse industri, ikke minst en papirfabrikk. Det er planlagt egne skiftemaskiner for øvre og nedre del av Ørskosen, så i et trafikkspill kan denne stasjonen skape masse trafikk med stor utveksling av godsvogner.

Faktisk paln for hele Ørskosen er slik, pr 11. januar 2014 (tegning: Henning Larsen):

TMJK Sporplan 2014-01-11

[Svein Sando]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *