Lokalstillere for veksler utenfor sikringsanlegg

På Ørskosen har vi en rekke spor til industri og havn som ligger utenfor stasjonens sikringsanlegg. Disse vekselene skal også stilles lokalt som om de ble lagt om for hånd eller ved lokale stillerapparater ved sporvekselen. Vi har ordnet dette ved å legge stillerne på anleggskanten omtrent rett utenfor der vekslene er, og med en spormarkering som viser hvordan vekselen grenser seg.

Dette er gjort funksjonelt og enkelt. Det er Tortoise-motorer som legger om vekselen. Mating av skinnekrysset gjøres via det ene kontaktsettet på Tortoisen. Styringen av Tortoisen gjøres ved polariteten på spenningen over pin 1 og 8. For å få til det har vi brukt topolede vippebrytere uten midtstilling (DPDT) som fungerer som polvendere. Stillerens posisjon viser også vekselens posisjon siden dette er brytere som blir stående i stillingen de blir lagt i.

Utførelsesen av det ikke-elektriske ble gjort slik:

  • En 12 mm finérplate ble limt på baksiden av anleggskanten, som fra før består av to lag med 3 mm hård plate.
  • For hver stiller ble det borret et 30 mm hull gjennom alle tre lagene nevnt over. Det gir en dybde på hullet på 18 mm. Dermed stikker stillerarmen ikke utenfor anleggskantetn og står dermed beskyttet.
  • En 3 mm hånd plate ble plassert i bakkant av hullene, disse ble merket av på den hårde platen, og sentrum i disse avmerkede hullene ble konstruert ved hjelp av passer. Sentrum ble borret opp med 6,5 mm bor.
  • Tekst og spormarkering ble tegnet på et tegneprogram på PC og skrevet ut på en skriver. Hull for stillerene ble skåret forsiktig ut med et tapetkniv.
  • En transparent 0,75 mm Lexan-plate som dekker alle hullene og litt utenfor ble tilskåret.
  • Lexanplaten ble midlertidig tapet sammen med den hårde platen, og dennes hull ble brukt som boremal for Lexanplaten, fortsatt med 6,5 mm bor.
  • Hård plate, tegning og Lexanplaten ble lagt oppå hverandre og det hele skrudd sammen ved hjelp av vippebryterene. (bilde)
  • Alle elektriske koblinger med bryterene (stillerne) ble gjort på arbeidsbenk
  • Platene med stillerne ble montert på plass i anleggskanten (bilde)
Bakplate + papir med symboler og tekst + 0,75 mm Lexan
Bakplate + papir med symboler og tekst + 0,75 mm Lexan

 

Montert på plass
Montert på plass

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *