Jobbehelg 19./20.11

Ødsledal-utstikkeren. Ødsledal oppe, Ørskfjorden under. Formingen av landskapet på utstikkeren er nesten ferdig oppe, mens det nede bare er grovlandskap på gang. Både pappflettverk og XPS-plater brukes. Det er ennå igjen en del arbeid med å forme dette landskapet.
Dette er et styringskort for Ødsle stasjon. Det styrer sporveksler, signaler og detektorer. Vi fikk det nesten til å virke som det skulle. Vekslene virker, servoene tikker i veg som overivrige sirisser og alt kunne vært bra, hadde bare styringskortet virket som det skal. Sannsynligvis en mindre feil et sted, samt en avbrent sikring. Sporene på Ødsle er operative og alt er i orden nå, fram til der sporavsnittet inn mot Vindheim begynner, ved enden av Ødsledal.
Forming av tunnelportal i Ødsledal, ved tinnelen til Vindheim. En plugg av XPS, formet med korrekt profil, omsluttes av fjellmasse. Når massen er størknet, men ikke hard, tas den ut.
Tunnelpluggen er ute, og fjellskjæringen og åpningen formes til ved å skjære, snitte og hakke i landskapsmassen. Det blir endel løsmasser, og det går endel masse til spille.

Noenlunde ferdig formet fjell og portal. Det ser ut til å være behov for litt mere steinrensk …

Tunnelen til Ødsle i Ødsledal. En plassholder i XPS er satt inn for å ha noe å forme landskapet opp mot, uten å risikere å ødelegge selve portalen med gipssøl. Portalen er montert på to små hyller på hver side av sporet, slik at den står støtt.
Ved Ødsledal holdeplass er det en portal inn til et kraftverk i fjellet. Den ble brukt under anleggstiden, og er siden tettet. En sporrest skal ligge igjen foran, godt nedgrodd. Bildet viser en plassholder med korrekt dimensjon.
Prøvemontasje av tunnelportalen foran tunnelen til Ødsle. Støpt i gips, frest og håndskåret stein. Nesten ferdig. Denne skal tas avstøpning av, slik at vi enkelt kan få portaler til resten av anlegget.
Forming av flettverkslandskap i Ørskfjorden. Her kommer en liten elv/bekk, som har gravd seg ned i det litt løse berget og som så renner under en liten tvillingbærerbru ut i fjorden i forgrunnen.
Flettverkslandskap, grovformet - her skal det snittes og klippes og legges inn litt mer struktur og former i fjellet. Se neste bilde. En sånn stiv fjellskjæring som er like høy hele vegen ville ikke blitt særlig fin. Det må former til i berget.
Ørskfjorden. Karlsheim Restaurant skal ligge på platået midt på, med natursteinsmurer rundt. Landskapet er nå nesten ferdig grovformet helt bort til enden. Det er absolutt ingen grunn til å flette pent eller være tilbakeholden, det er bare å kjøre på, klippe opp og endre inntil man er fornøyd. Nå mangler bare noen justeringer før det kan dekkes til. I forgrunnen ser vi rosa XPS, formet både som fjellunderlag og som underlag for en solid tørrsteinsmur. Den skal gå langs det partiet som ser ut som en fylling, og er inspirert av murer langs strekningen mellom Hommelvik og Hell.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *