Undredal utvides

Undredal stasjon var den første stasjonen vi bygget, og her har vi kommet et stykke på veg med landskapet og vi har planlagt bebyggelsen grundig. Den ligger på nivå 1 av anlegget, med Vindheim over, og er bygget som en lukket «vignett», slik denne 3D-skissen viser:

Stasjonen ble presentert i MJ-bladet nr. 4 2009, også, den artikkelen finner du her (PDF).

Den opprinnelige planen så sånn ut:

Vi synes at den ble litt for inneklemt i den ene enden. Bebyggelsen kom for tett på bakgrunnen og fortsettelsen, en liten seksjon med en vokterbolig, på vegen til Olmliene, ble også for inneklemt. Løsningen på dette har lenge stått klart for oss, vi burde utvide Undredal. Det krevde litt innsats, så vi utsatte det, men nå er det gjort. Under ser vi resultatet av arbeidet så langt, før vi har begynt landskapstilpasninger og fått på frontbrett:

Til høyre er den gamle banevokterseksjonen, som skulle bygges inn som et titteskap, midt i en ny seksjon som knytter banevokterseksjonen til Undredal. Det som gjenstår er å bestemme landskapet her, sånn at landskapsprofilene kan skjæres ned til riktig kontur. Så langt er det skissen under som diskuteres:

De er fortsatt en banevokterbolig her. Mot Olmliene går banen som før over en bekk og inn i en tunnel. Fjellet stiger bratt her. Mot Undredal er det lagt inn en mellomsone, med en en eng, kanskje med krøtter på? Vegene fra Undredal rammer inn engen. I bakgrunnen stiger vegen gjennom bebyggelsen opp og over sporene på en overgangsbru. Kanskje skal den bare gå rett fram og forsvinne blant trærne? Vendesløyfesporet er tenkt brukt som en skjult industri, med en port og kanskje en smal veg, et skilt og annet som sier noe om hva det er for noe lenger inne. Det blir tett løvskog her, og denne kamuflerer sporene og lukker for innsyn, siden vi ikke vil ha en tunnel her, også. Det blir lett for mange tunneler. Videre mot Undredal renner en liten bekk langs en grønn trerekke, som fungerer som et visuelt skille mot bebyggelsen ved stasjonen. Bebyggelsen ligger nå litt nærmere seksjonskjøten enn før, siden vi har så mye mer plass.

Vi tror dette fungerer mye bedre, og satser på å få bygget landskap her i den nærmeste tiden, da vil vi ha landskapet grovformet på hele Undredal, og kan begynne å finforme det og få på plass fjell og bebyggelse.

[Henning]

One Comment

  1. Hold på løsningen med bro over de to sporene, for det vil gjøre forsvinningen uten tunnel enda lettere/mer troverdig i tillegg til masse vegetasjon selvsagt. Da må også veien stige så høyt i forkant at broa at det også er med på å lage inn innsynshindring mot banen som forsvinner inn i bakgrunnen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *