“A bridge too long”

Når man sitter og tegner på et anlegg er det lett å legge inn en hel masse saker og ting som man har lyst til å bygge, som man liker, som man tror passer. Det er ikke alltid like lett å se hvordan det blir, og om det faktisk er plass til alt man vil ha. Det er det sjelden. Som regel kan man redusere ambisjonene kraftig, og sikkert ta bort halvparten. Likevel kan det bli for trangt.

I Ødsledal har det vært meningen å ha en hengebru mellom riksvegen til Ødsle, og over elva, til Ødsledal holdeplass. En av de enkle, billige, som finnes over elver overalt i Norge, til gårder og holdeplasser på den andre siden. Vi (vel, jeg!) har veldig lyst til å lage en sånn en, og har funnet både egnede forbilder, og tegnet ut en første skisse. Spørsmålet nå er imidlertid om det er plass til en slik bro.

Forbildeinspirasjon, bru over Stjørdalselva, øst for Flornes. Fra jernbanesiden.
Forbildeinspirasjon, bru over Stjørdalselva, øst for Flornes. Fra hovedvegsiden.

Utfordringen er nemlig at denne typen bru nødvendigvis må ha en viss lengde, for å få riktige vinkler og høyder. Hvis den blir kortere enn denne lengden, er det gjerne bedre å bygge en annen type bru. Rundt og forenklet regnet bør spennet minst være 4-5 ganger høyden på tårnene, samtidig som det må gå an å kjøre gjennom tårnet, selvsagt. Dessuten må det, om det viser seg at man finner en plass på anlegget, se ut som det er et egnet brusted – er det ikke det, ville man i virkeligheten bygget brua et annet sted.

Skisse av hengebrua. Denne er 32 cm lang fra tårn til tårn, og tårnene rager 80 mm over vegbanen. Den kunne nok med fordel vært litt flatere, slik at den fikk litt mindre vertikalt preg, tror jeg. Legg merke til at brubanen faller, det er 30 mm høydeforskjell mellom sidene. Dette gjør at det blir en litt mer intrikat geometri, hvis man skal bygge korrekt (og DET skal man selvsagt!). Formen på kabelen er i virkeligheten en mellomting mellom en parabel og en hyperbel-bue, to buer som er temmelig like - men i en modell som denne må det være lov å velge en av buene. Her ser vi en parabelbue. Høydeforskjellen gjør at parabelen blir klippet på den lave siden, slik at buens midtpunkt kommer nærmere den lave siden, det er det de rosa strekene viser. Det vil muligens gi en liten ekstra dimensjon til opplevelsen av formen, vi får vel se.

Det så bra ut på planen, det så ut til å være plass til en bru på drøye 30 cm på det planlagte brustedet. Det er imidlertid først når man ser det med en enkel skissemodell eller mock-up på stedet, at virkningen og helheten blir tydelig. Og det så ikke så bra ut … den var for lang, og lå uheldig. Ingen ville bygget en lang hengebru, hvis de kunne bygget en betydelig kortere bru. Det ville neppe blitt en hengebru, men en platebru, eller en enkel fagverksbru. Som altså ikke var det jeg ville lage.

Plasseringen så heller ikke så bra ut, jeg vil ikke at den skal ligge såpass parallelt med anleggskanten, slik den kunne komme til å gjøre – og slett ikke se ut som om den er for lang, eller feilplassert. Da er det to alternativ: en annen type bru, eller endre terrenget, slik at den lange hengebrua får en bedre plassering. Dessuten kan det være at hengebrua kan forkortes noe, og dermed kunne passe bedre.

Foreløpig er juryen ute – blir det en annen type bru litt lenger oppe, eller en drastisk endring av terrenget, ev. kombinert med en kortere hengebru? Under noen bilder som viser en første prøvemockup, utført i all hast for å vurdere situasjonen. Følg med, utviklingen bør kunne konkluderes innen overskuelig framtid!

Kort bru, med fylling eller oppmurt veg parallelt med sporet, før planovergangen.
Kort bru, plassert på det som virker som det mest naturlige brustedet.
Kort bru, sett fra over Ødsle.
Henegbrua, sett fra like foran holdeplassen. En lett og luftig bru her kan bli riktig fint, og det er litt mer spennede med en hengebru - synes jeg.
Hengbru, vi ser at den er unødvendig lang, en bru som går i en mer rett vinkel i forhold til elva er mer riktig, den blir kortere og billigere, og det er jo gjerne ønskelig.
Hengebru sett fra over Ødsle.
Hengebrua kan trekkes lenger inn over vegen, og vegen legges om. Imidlertid blir kurven for krapp, og det kan se litt tvungent ut. Brue ligger dessuten fortsatt altfor parallelt med anleggskanten. Et tenkbart alternativ er en kortere hengebru, 25 cm framfor 32, som eksempeket er på. Og/eller å legge om vegen helt, slik at den går i tunnel gjennom berget til venstre, og kommer ut lenger unna det stedet den er tenkt å gå nå. Da kan brua fortsatt ha en brukbar lengde, og gå mer rett over elva.

[Henning L]
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *