Byggekveld 1. mars 2011

Brukbart med arbeidende folk i dag, som bygget landskap her og der, se under, og loddet og koblet elektro, bl.a tilførselsledninger og kontrollpanel. I tillegg hadde vi hyggelig besøk fra en hel gjeng fra NJK Trøndelag, som tok en titt på anlegget.

Banevokterseksjonen ved Undredal. Landkapet er påbegynt. En liten elv kommer til høyre, midt på er tomta for banevokterhuset, og i bakgrunnen prøver vi å finne formen på en liten veg og overgangsbru.
Bak bebyggelsen på Undredal tar sporet en svingom under bakgrunnskulissen, og dette må maskeres. Vi har tenkt å bruke vegetasjon og en skjæring, men det kommert til å bli en utfordring å få det til helt. Her er det opprinnelige landskapet antydet med pappstrimler, før skjæringen kom.
Landskapsformen begynner å komme på plass ved innkjør til Ødsle stasjon.
Fra riksvegen skal en smal bru føre over til Ødsle stasjon. Her er landskapet grovformet, og landkar er påbegynt. Elva Ørska renner flomstor forbi …
Også ved Ødsledal holdeplass blir pappflettverket dekket til. Vi prøver ute en enkel og effektiv metode nå, der vi bruker billig stoff dyppet i en 1:1-blanding av vann og hvitlim. Det fungerer overraskende bra, og blir lett og hardt nok. Over dette skal landskapet formes med landskapsmasse i neste omgang.

[Henning L]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *