Mer landskap 29.9.2020 Brokarene ble laget på arbeidsbenk, men det må også størremurer til på sidene. De ble risset rett i nylagt sparkelgips med et tannlegeredskap. Skråningen skal ordnes som en steinfylling i hovedsak. Broa er midlertidig, for den observante vil se at det er dobbelt lag med sviller.

Aktiviteten 2019–2020

Bloggen har vært sørgelig lite oppdatert på nesten 2 år. Men vi lever og det har skjedd litt, selv om arbeidet er preget av at vi må forlate lokalene innen juni 2021. Det har vræt avholdt jevnlige kjørekvelder ca. en gang i måneden,. Koronasituasjonen la en demper på akitiviteten, men …