Rydding på verkstedet 07.10 (og litt andre ting)

Hei.

Åge hadde skaffa fleire småsnop kasser til lagring. Vi fikk dermed fylt fleire av dei med kable restar som vi har sortert for vidrae bruk. Det er no laga hyller over benken tilpassa desse kassene som forøvrig er gjennomsiktige. Det vert dermed lett å sjå kva som er i og lett å nå tak i.

Vidare gjekk vi laus på noko 15 par telefon kabel. Vi strippa den for ytre isolering og tvinna den frå kvarandre. Vi fikk etterkvart god teknikk på oppsnurringa.

Ellers vart det sparkla og pussa bakgrunn. Det vart og starta å sjå på oppheng av andre høgd. Døropninga til den innerste døra til anleggsrommet fikk og eit kosmetisk løft ved påsetting av plate.

Jan-Rune

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.