Relestillverk til Ørskosen G

Et stort prosjekt våren 2015 har vært sikringsanlegget for Ørskosen godsstasjon, for å få den stasjonen operativ på en mer forbilderiktig måte. Da vi hadde fått tak i en større mengde industrireleer valgte vi å bruke disse, i kombinasjon med enkel diodelogikk, med transistorforsterket utgang for å drive releene for togveier, sporveksler og signaler. Stillverkspanelet (transparenten) er bygget opp slik som NSBs NS63 stillverk er, med en betjeningsmåte som ligger tett opp til forbildet. Stillverket har foreløpig to modi, nemlig lokalstyring av togveier og lokalstyring av enkeltveksler og sporsperrer. De siste er foreløpig bare fiktive. Legging av togveier er en atskillig enklere måte å styre større stasjoner på, enn å legge enkeltveksler. Da betjener man to stillere, og togvei legges mellom de to stillerne, og i den retningen man skyver stillerene. Da sjekker sikringsanlegget om det er trygt å legge den togveien, ved å sjekke om det ikke står annet materiell der, at det ikke allerede er lagt andre togveier som kommer i konflikt med den man prøver å legge. Er alt i orden, legges sporvekslene riktig og signalet inn i togveien legges i «kjør».

Bildene nedenfor viser den store plata med alle releene og betjeningspanelet i en inntestingsfase. Nedenfor er panelet montert midlertidig på anlegget og en togvei er lagt inn fra øyre mot midtre togspor.

relestillverk-OrskG-e337044

orskosenG-NS63-e37472

[Svein Sando]

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.