Jevn aktivitet i høst

Vi har ikke vært flinke til å skrive på bloggen vår i høst. Det betyr ikke at det ikke har vært aktivitet. Vi er ikke så mange aktive, men den harde kjernen tar ekstradager inniblant, og det hjelper. Nå står julemøtet for tur (torsdag 5. desember), og det skal kunne kjøres på anlegget i den anledning, og da mer enn bare å kunne gjennom kjøre tog fra N til Ø (Nedre Fiklagard til Øvre Fiklagard). Det er et midlertidig sporbrudd ved en bro i Ødsledal som må fikses, men det skal være gjort i løpet av dagen, ryktes det.

Det siste på spor og togframføringsfronten, er at Ørskosen stasjon nå er gjennomkjørbar på tre av togsporene. Vekslene må riktignok «sveives» inntil stillverket kommer opp. Både Øvre og Nedre Fiklagard er kjørbar på alle syv sporene som hver av stasjonene har. Nedre Fiklagard har fått stillverk som betjenes slik man gjør det i 1:1 på en utbredt type stillverkstransparent fra 1960-tallet og der omkring. Alt er ikke komplett på dette stillverket ennå, men veksler styres ved å legge togveierpå 1:1-måten ved å bruke togveistillere. De andre stasjonene skal også være kjørbare på så godt som samtlige spor. Vi har et par vekslemotorer (servoer) på Vindheim som fusker litt i mekanikken. Det kan føre til noen begrensinger på hvilke av de ti sporene på stasjonene som kan gjennomkjøres, men kanskje rekker jeg å fikse det til julemøtet.

Landskapsarbeidet har pågått i lang tid på Ødsle, i Ødsledalen og langs Ørskfjorden. Fortsatt er det mest stein og berg, men Henning har så vidt begynt å legge på bunnfarger. Et par korte broer er også bygget fra scratch. Landskapet rundt Ødsledal Stenexport er kommet langt hva gjelder grunnstrukturer og fjellformasjoner, og selve bygningen på steineksporten nærmere seg å være fullført. Alle disse arbeidene er utført i utsøkt modellkvalitet. Det kan jeg si som bare har vært observatør til dette arbeidet.

Mye arbeid i høst har også gått med til å bygge om og innrede nytt verksted. Det nærmer seg fullføring på det prosjektet også, som er viktig for arbeidseffektiviteten ellers.

Nedenfor følger noen bilder av anlegget fra den seneste tiden.

[Svein Sando, 28.11.13]

Ørskosen st

Ørskosen st, første tog som kjører helt gjennom for egen maskin.

Ørskosen st fra nord.

Ørskosen st fra nord. Teksten antyder hva som skal komme på Ørskosen. Det blir industrier, varelager, tømmermottak osv. rundt togsporene på alle kanter.

 

Ødsledal og Ørsfjorden

Ødsledal og Ørskfjorden

Nedre Fiklagard skyggestasjon med togveistillverk

Nedre Fiklagard skyggestasjon med togveistillverk

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.