Høstens byggekvelder er i gang

Vi arbeider oss mot å få til noen kjørekvelder i høst. I den anledning har vi anskaffet state og art i rengjøringsutstyr for sporet, slik at ikke lokomotivene skal slite med dårlig strømopptak. Vi har kjøpt Lux støvsugervogn, børstevogn og hjulrensebenk. Den siste har vi felt inn på et oplagt spor på Nedre Fiklagard. I den anledning har vi flyttet spor 1 bort fra skiva, men lagt inn et par sporveksler for å sikre at man fortsatt skal kunne nå fram til svingskiva.

Lux støvsugervogn, børstevogn og hjulrenser

Lux støvsugervogn, børstevogn og hjulrenser

For å få langt nok spor til hjulrensebenken, også for motorvognsett, valgte vi å legge spor på Nedre Fiklagard utenom svingskiva, men for likevel å gi tilgang til skiva fra spor, la vi inn et sporvekselpar mellom spor 1 og 2.

Endring i sporføringen på Nedre FIklagard for å få plass til hjulrensebenken som en del av anlegget.

Endring i sporføringen på Nedre FIklagard for å få plass til hjulrensebenken som en del av anlegget.

De testene vi har gjort med rensebneken så langt, er at den gjør jobben sin!

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.