Byggekveld 1. mars 2011

Brukbart med arbeidende folk i dag, som bygget landskap her og der, se under, og loddet og koblet elektro, bl.a tilførselsledninger og kontrollpanel. I tillegg hadde vi hyggelig besøk fra en hel gjeng fra NJK Trøndelag, som tok en titt på anlegget.

Banevokterseksjonen ved Undredal. Landkapet er påbegynt. En liten elv kommer til høyre, midt på er tomta for banevokterhuset, og i bakgrunnen prøver vi å finne formen på en liten veg og overgangsbru.

Bak bebyggelsen på Undredal tar sporet en svingom under bakgrunnskulissen, og dette må maskeres. Vi har tenkt å bruke vegetasjon og en skjæring, men det kommert til å bli en utfordring å få det til helt. Her er det opprinnelige landskapet antydet med pappstrimler, før skjæringen kom.

Landskapsformen begynner å komme på plass ved innkjør til Ødsle stasjon.

Fra riksvegen skal en smal bru føre over til Ødsle stasjon. Her er landskapet grovformet, og landkar er påbegynt. Elva Ørska renner flomstor forbi …

Også ved Ødsledal holdeplass blir pappflettverket dekket til. Vi prøver ute en enkel og effektiv metode nå, der vi bruker billig stoff dyppet i en 1:1-blanding av vann og hvitlim. Det fungerer overraskende bra, og blir lett og hardt nok. Over dette skal landskapet formes med landskapsmasse i neste omgang.

[Henning L]

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

Møteplan

TMJK har byggemøter hver tirsdag kl 1900.
Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer info, se kontaktsiden.

Interesserte er velkommen på besøk, og vi vil svært gjerne at nettopp DU blir med på byggingen! Vi trenger enda flere interesserte og innsatsfylte medlemmer fremover.